Niepodpisany dokument prywatny

Pytanie:

Czy dokument prywatny, który nie jest podpisany, stanowi dokument w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.8.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Niepodpisany dokument prywatny

Zgodnie z art. 245 KPC: Dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie.

Dokument niepodpisany (tzw. dokument anonimowy) nie stanowi dokumentu w postępowaniu cywilnym. Każdy dokument prywatny musi zawierać podpis wystawcy. Dokumenty niepodpisane (anonimowe) zatem nie stanowią dokumentu w rozumieniu art. 245. (tak również: Tadeusz Ereciński w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga, Postępowanie zabezpieczające. Warszawa 2007 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie II) ss. 1897).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów  Pojawiły się objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z dnia 1 grudnia 2017 r., które dotyczą kwestii rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz (...)

Podpis elektroniczny - co to takiego?

Podpis elektroniczny - co to takiego?

  Czemu służy podpis elektroniczny? Dokument elektroniczny to wygodna forma kontaktów między osobami fizycznymi, przedsiębiorcami i z urzędami administracyjnymi. Dokument elektroniczny jest tani, nie trzeba go drukować i można go błyskawicznie przesłać do adresata. Jednak narażony (...)

Jakie dokumenty mogą być dowodami przed sądem?

Jakie dokumenty mogą być dowodami przed sądem?

Kiedy już jesteś uczestnikiem (stroną) jakiegoś postępowania przed sądem, warto żebyś wiedział jak przebiega postępowanie dowodowe. Kto je przeprowadza i jakie dowody Ty i inni uczestnicy możecie powoływać, innymi słowy co w ogóle może stanowić dowód w sprawie (w postępowaniu (...)

Jak przygotować firmę do obsługi klientów w procedurze TAX FREE od 2022 roku?

Jak przygotować firmę do obsługi klientów w procedurze TAX FREE od 2022 roku?

Kto powinien przygotować firmę do obsługi klientów w procedurze TAX FREE od 2022 roku? Dotyczy to ciebie, jeżeli jesteś sprzedawcą oraz: prowadzisz działalność na terytorium Polski, jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzisz ewidencję sprzedaży (...)

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Dowiedz się, na jakie wsparcie mogą liczyć odbiorcy energii elektrycznej w 2023 r., na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (...)

Forma właściwa pełnomocnictw zagranicznych

Forma właściwa pełnomocnictw zagranicznych

Praktyka transakcyjna angażująca podmioty zagraniczne mierzy się z trudnością, jaką jest uzyskanie odpowiednich pełnomocnictw. Chodzi o treść, jak i o właściwą formę sporządzonego dokumentu (fr. validité formelle). Z reguły, kwestia zakresu (treści) nie stwarza większych problemów. (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie (...)

Umowa pożyczki a pokwitowanie odbioru kwoty - opinia prawna

Umowa pożyczki a pokwitowanie odbioru kwoty - opinia prawna

Stan faktycznyZostał wystawiony dokument pod nazwą "Pokwitowanie" o treści następującej: "Poznań, dnia 04.01.2008 r. Pokwitowanie. Potwierdzam odbiór kwoty:............ zł słownie:.....................00/100, które pożyczyłem od (imię nazwisko pożyczającego i (...)

Walor dowodowy dokumentu prywatnego

Walor dowodowy dokumentu prywatnego

Art. 233 § 1 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Zaś art. 245 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że dokument prywatny stanowi dowód tego, że (...)

Ocena skutków dla ochrony danych

Ocena skutków dla ochrony danych

Kto ma obowiązek oceny skutków dla ochrony danych? RODO nakłada obowiązek wdrożenia odpowiednich środków ochrony danych osobowych na administratorów. Administratorzy muszą też być w stanie wykazać przestrzeganie rozporządzenia pod kątem ryzyka naruszenia praw lub wolności (...)

Jakie informacje powinno zawierać świadectwo pracy?

Jakie informacje powinno zawierać świadectwo pracy?

Świadectwo pracy jest podstawowym dokumentem jaki powinien otrzymać pracownik od pracodawcy w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jest to dokument prywatny, zawierający oświadczenie wiedzy pracodawcy dotyczące stosunku pracy pracownika.        Wydanie (...)

Kiedy komornik popełnia przestępstwo poświadczenia nieprawdy - opinia prawna

Kiedy komornik popełnia przestępstwo poświadczenia nieprawdy - opinia prawna

Stan faktyczny Proszę o opinię czy jest to poświadczenie nieprawdy i w oparciu o jaki przepis. Komornik prowadzący egzekucję wraz z wierzycielem (są oni przyjaciółmi) zaproponowali mi (nie chcę użyć słowa „wymusili”), że egzekucja odbędzie się w następujący sposób: Ja wystawię (...)

Podróże służbowe przedsiębiorcy i pracownika

Podróże służbowe przedsiębiorcy i pracownika

Podróż służbowa pracownika i przedsiębiorcy wiąże się z określonymi wydatkami. Dzowiedz się, jakie wydatki związane z podróżą musi pokryć pracodawca, a co przysługuje przedsiębiorcy oraz jak rozliczyć koszty podróży służbowych - właściciela firmy lub pracowników. Co (...)

Czy wydruk z komputera może być dowodem w sprawie - opinia prawna

Czy wydruk z komputera może być dowodem w sprawie - opinia prawna

Stan faktyczny Interesuje mnie opinia prawna dotycząca wydruku korespondencji elektronicznej jako dowodu w sądzie. Czy może być to podstawa do wydania wyroku? Porada prawnaZ pytania nie wynika czy chodzi o postępowanie cywilne czy o postępowanie karne dlatego też poruszona kwestia zostanie (...)

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Jeżeli istnieje między małżonkami rozdzielność majątkowa, to czy masz powody obawiać się komornika? W systemie rozdzielności majątkowej istnieją jedynie dwa majątki: majątek osobisty żony i majątek osobisty męża, a zatem nie występuję w ogóle majątek wspólny. (...)

Rozwój płatności bezgotówkowych – porozumienie podpisane

Rozwój płatności bezgotówkowych – porozumienie podpisane

30 września minister finansów Tadeusz Kościński oraz przedstawiciele Związku Banków Polskich, organizacji płatniczych i Fundacji Polska Bezgotówkowa podpisali porozumienie w sprawie współpracy przy upowszechnianiu płatności bezgotówkowych. Dokument (...)

Zgody małżonka nie można domniemywać

Zgody małżonka nie można domniemywać

Sąd nadał klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty przeciwko małżonce dłużnika (nakaz został wydany na podstawie umowy). Sąd uznał, że sam fakt pozostawania w związku małżeńskim z dłużnikiem wystarczy, by nadać klauzulę przeciwko małżonkowi. Nie zgodziła się z tym małżonka dłużnika, (...)

Jak uzyskać zaświadczenie do becikowego?

Jak uzyskać zaświadczenie do becikowego?

Becikowe - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - nie jest świadczeniem obowiązkowym - aby je otrzymać, należy złożyć wniosek oraz dostarczyć wszelkie wymagane dokumenty (tu znajdziesz pełną listę wymaganych dokumentów). Od 2009 roku warunkiem koniecznym możliwości (...)

Firmowe auto także wtedy, gdy zostało kupione prywatnie

Firmowe auto także wtedy, gdy zostało kupione prywatnie

Koniec roku to czas promocyjnych ofert w salonach samochodowych. Osoby, które skorzystały z takiej oferty, a jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą, mogą wprowadzić auto do majątku firmy i skorzystać na tym podatkowo – nawet jeśli auto zostało zakupione prywatnie. W każdym (...)

Wodociągi rozkopią działkę bez zezwolenia

Wodociągi rozkopią działkę bez zezwolenia

Pracownicy energetyki, wodociągów czy gazowni wejdą na prywatną posesję bez żadnych zezwoleń. Na naszym terenie mogą pozostać nawet przez 6 miesięcy. Takie uprawnienia dała wspomnianym przedsiębiorstwom nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 200, poz. 1323). Dokument (...)

Ciąża za granicą nie pozbawi becikowego

Ciąża za granicą nie pozbawi becikowego

Kobieta, która podczas ciąży przebywała pod opieką lekarską poza granicami Polski, również może ubiegać się o becikowe oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zgłaszają się gminy oraz sami rodzice, którzy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Dowód z księgi protokołów w spółce z o.o.

Dowód z księgi protokołów w spółce z o.o.

Do jakiego rodzaju dokumentów zalicza się Księgę Protokołów oraz jaką wagę może mieć dowód z tej księgi w postępowaniu sądowym cywilnym? Dokumenty urzędowe, to dokumenty sporządzone w przepisanej (...)

Kopie dokumentów jako dowody

Kopie dokumentów jako dowody

W mojej dotychczasowej praktyce sądowej do pism procesowych (rozwód) dołączałem kopie kserograficzne różnych dokumentów. Oryginalne były tylko zaświadczenia o bieżących dochodach. Zastanawiam (...)

Sfałszowanie dyplomu ukończenia szkoły a odpowiedzialność karna

Sfałszowanie dyplomu ukończenia szkoły a odpowiedzialność karna

Czym jest dokument według kodeksu karnego? Zastanawiam się czy mój pracownik może odpowiadać za fałszerstwo, jeśli dopuścił się sfałszowania dyplomu ukończenia studium zawodowego? Nie wiem (...)

Opinia rzeczoznawcy w postępowaniu sądowym

Opinia rzeczoznawcy w postępowaniu sądowym

Załóżmy że miałem kolizję i sprawca uszkodził mój samochód. Otrzymał od Policji mandat - on jest winny kolizji i przysługuje mi od niego roszczenie odszkodowawcze (załóżmy że nie posiadał (...)

Zaprzeczenie prawdziwości dokumentu urzędowego i prywatnego

Zaprzeczenie prawdziwości dokumentu urzędowego i prywatnego

Jak zaprzeczyć prawdziwości dokumentu urzędowego (dyplomu ukończenia studiów) i prywatnego (świadectwa pracy)? Istotne w tej sprawie będą przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące dowodów. (...)

Moc dowodowa protokołu zdawczo-odbiorczego

Moc dowodowa protokołu zdawczo-odbiorczego

Wynająłem małżeństwu dom na podstawie ustnej umowy. Po jakimś czasie jedno z małżonków zostało zatrzymane w areszcie na rok czasu a drugie wyjechało za granicę. Po wyjściu z aresztu stawili (...)

Potwierdzenie zapłaty dokumentem KP

Potwierdzenie zapłaty dokumentem KP

W grudniu 2009 zakupiłem towar handlowy na kwotę 6000 zł. Faktura była tzw \"przelewowa\" z terminem płatności 30 dni. W styczniu bieżącego roku zaległość uregulowałem osobiście płacąc gotówką (...)

Dokumenty poświadczane przez notariusza

Dokumenty poświadczane przez notariusza

Notariusz odmówił poświadczenia za zgodność z oryginałem - dokumentów przekazu pocztowego z pieczątkami poczty, twierdząc że takich dokumentów się nie poświadcza. Przekazem pocztowym opłacam (...)

Protokół odbioru końcowego

Protokół odbioru końcowego

Czy protokół odbioru końcowego (odbiór techniczny) spisywany pomiędzy wykonawcą (developerem) lub też inwestorem zastępczym, a inwestorem, właścicielem nieruchomości jest dokumentem, który (...)

Fax, e-mail jako dowód z dokumentu

Fax, e-mail jako dowód z dokumentu

Czy fax, e-mail, list zwykły są dokumentami w świetle prawa, na które może powoływać się druga strona wysyłająca korespondencję. Czy są dokumentami wiarygodnymi i pewnymi w postępowaniu przed (...)

Rozszerzenie klauzuli wykonalności aktu notarialnego na małżonka

Rozszerzenie klauzuli wykonalności aktu notarialnego na małżonka

Wiezrzyciel chce rozszerzyć klauzule wykonalnosci tytułu egzekucyjnego na małzonaka dłuznika. Dług powstał w działalności gospodarczej. Wierzyciel nie dysponuje dokumentem urzędowym lub prywatnym, (...)

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Postronna osoba zwraca się do organu o wgląd w pozwolenie na budowę wraz z projektem. Projekt dotyczy budynku użyteczności publicznej, ale został wykonany na zamówienie inwestora prywatnego. Czy (...)

Przetarg prywatny a przetarg publiczny

Przetarg prywatny a przetarg publiczny

Zamawiający w ogłoszeniu o przetargu zawarł następującą klauzulę: "Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania (...)

Jak dochodzić zwrotu pożyczki

Jak dochodzić zwrotu pożyczki

Pożyczyłem jednej osobie 1500 zł, a drugiej 1800 zł - udokumentowane przelewem bankowym na konta tych osób. Nie mogę odzyskać tych pieniędzy. Jedynym dowodem pożyczki są przelewy bankowe. Jak (...)

Dowód na fakt odstąpienia od umowy

Dowód na fakt odstąpienia od umowy

W jakich wypadkach może zostać przeprowadzony dowód ze świadków na fakt odstąpienia od umowy zawartej w formie pisemnej? Jeżeli umowa sprzedaży zawarta została w formie pisemnej pomiędzy osobami (...)

FORUM PRAWNE

Alimenty od ojca przebywającego w zakładzie karnym

Alimenty od ojca przebywającego w zakładzie karnym W lipcu złożyłam pozew o alimenty.Dopiero wczoraj (10 styczeń) sąd zasądził alimenty na rzecz dziecka (po 6 miesięcach!). Ojciec dziecka od (...)

Art 270 kk

Art 270 kk podrobienie dokumentu We wrześniu 2006 zwrocilem sie do firmy posredniczacej w uzyskaniu kredytu o pomoc. Właściciel kazał mi m.n. dostarczyc zaświadczenie o wysokości zarobków. Na jego (...)

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu Zaczne od początku. Miałam linie kredytową w PKO BP na 6.000 zł. Rok temu przeprowadziłam sie do innego miasta i na konto w banku nie było żadnych (...)

szkoda z oc - przegrana w sądzie

szkoda z oc - przegrana w sądzie Witam, miałem szkodę z oc sprawcy - przy remoncie kamienicy na auto spadł tynk- ubezpieczyciel uznał szkodę , lecz jak zwykle to bywa zaniżył odszkodowanie... Odwołania (...)

niewypłacony zasiłek i niewłaściwy przychód w PIT 11 z Powiatowego Urzędu Pracy

niewypłacony zasiłek i niewłaściwy przychód w PIT 11 z Powiatowego Urzędu Pracy Witam serdecznie, proszę o pomoc w poniższej sprawie: Dnia 2.06.2014 zarejestrowałem się jako bezrobotny, przyznano (...)

Ocena biegłego wymagana ?

Ocena biegłego wymagana ? Czy biegłego sądowego może zastąpić ekspertyza prywatna rzeczoznawcy? Jeżeli jest to specjalista, to czy sąd i tak wyznaczy biegłego do sprawy? Opinia specjalisty nie (...)

Ryczałt ewidencjonowany a środki trwałe!

Ryczałt ewidencjonowany a środki trwałe! Pytanie mam następujące. Prowadząc dział. gospod. jako osoba fizyczna, i podlegając pod ryczałt ewidencjonowany (jestem również vat'owcem) chcę wnieść (...)

Zameldowanie

Zameldowanie Jestem właścicielką mieszkania, w którym od kilku miesięcy zamieszkuje mój znajomy. Moje pytanie brzmi: czy muszę go zameldować? Trochę się tego obawiam. Wiem jednak, że istnieje (...)

Obywatelstwo niemieckie

Obywatelstwo niemieckie Czy jest jakaś szansa uzyskania obywatelstwa niemieckiego (lub podwójnego: pol. i niem.), jeśli moja babka była Niemką (córką Niemców), następnie wyszła za mąż za Polaka (...)

Pomogę w uzyskaniu prawa jazdy bez zaliczek

Pomogę w uzyskaniu prawa jazdy bez zaliczek Zapraszam wszystkie zainteresowane osoby służymy pomocą w uzyskaniu prawa jazdy . Do każdego klienta podchodzimy w sposób indywidualny. Rozwiązujemy (...)

Porady prawne