Niespłacenie kredytu a przywłaszczenie mienia

Pytanie:

Czy z powodu zaciągniętego i niespłaconego kredytu w banku można zostać oskarżonym z art. 284 par. 2 KK? Jaka grozi za to kara - kredyt 10 tys. zł

Masz inne pytanie do prawnika?

21.4.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Niespłacenie kredytu a przywłaszczenie mienia

Pieniądze uzyskane w ramach udzielonego kredytu przechodzą na własność kredytobiorcy, w związku z czym nie może być mowy o zaistnieniu przesłanki do zastosowania art. 284 par. 2 KK (przywłaszczenie rzeczy ruchomej). Jedynie w przypadku, gdy w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, przedkłada się fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, zgodnie z art .297 par.1 KK podlega się karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Niemożność spłaty kredytu udzielonego na podstawie prawdziwych danych przedstawionych przez kredytobiorcę, nie powoduje zaistnienia przesłanek do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej. Zapłata kwoty kredytu (bez względu na jego wysokość) może być dochodzona na drodze cywilnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

nieuczciwy montażysta

17.6.2018 przez: polak2468

Źle użytkowana kanapa ?

23.3.2018 przez: -

Jak długo w BIK

13.11.2017 przez: -

Oszust?

24.8.2017 przez: GaroGaro