Niewykonywanie poleceń pracodawcy

Pytanie:

Czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli zaniedbuje on podstawowe obowiązki służbowe (nie wywiązuje się z poleconych zadań). Pracownik pracuje na stanowisku kierowniczym. Innymi słowy, czy przypadek niewywiązywania się z poleceń służbowych jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.1.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Niewykonywanie poleceń pracodawcy

Podstawą rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia jest artykuł 52 kodeksu pracy. Stanowi on, iż pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika - między innymi - w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Niestety, kodeks pracy nie wskazuje, które obowiązki pracownika mogą być uznane za podstawowe. Podstawowe obowiązki pracownika wynikają z przepisów prawa pracy raz umowy o pracę. Często wynikają one z regulaminu pracy. Oceny, czy w danym przypadku mamy do czynienia z ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych, należy dokonać w oparciu o ten konkretny przypadek. Każdorazowo ocena może wyglądać nieco inaczej. Skłaniamy się jednak do oceny, iż niewykonywanie poleceń pracodawcy stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne