Nota korygująca a faktura korygująca

Pytanie:

Czy wystawca faktury może wystawić notę korygującą do swojej faktury, czy też, w przypadku konieczności uzupełnienia faktury o numer silnika naczepy, musi to być faktura korygująca?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.11.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nota korygująca a faktura korygująca

Zgodnie z § 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798, ze zm.), nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą, o treści określonej we wskazanym przepisie. Nota korygująca jest przesyłana wystawcy faktury lub faktury korygującej, wraz z kopią. Jeżeli wystawca faktury lub faktury korygującej akceptuje treść noty, potwierdza ją podpisem osoby uprawnionej do wystawienia faktury lub faktury korygującej.

Z powyższego wynika, że notę korygującą może wystawić jedynie nabywca towaru lub usługi. W przypadku stwierdzenia pomyłki np. w określeniu przedmiotu dostawy przez dostawcę (wystawcę faktury) może on zatem wystawić fakturę korygującą (zgodnie z § 17 wskazanego wyżej rozporządzenia), a nie notę korygującą.

Polecamy również zapoznanie się z wcześniejszymi odpowiedziami e-prawnika.pl dotyczącymi kwestii, ujętych w niniejszym pytaniu:

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: