Obliczanie wymiaru urlopu proporcjonalnego

Pytanie:

Jak prawidłowo wyliczyć urlop wypoczynkowy pracownikowi zatrudnionemu na czas określony od dnia 16.06.2005 do 31.12.2005. Przed podjęciem zatrudnienia tj. od 01.01.2005 do 15.06.2005 r. pracownik był osobą bezrobotną. 1) Jeśli pracownik został zatrudniony 16.06 to prawo do urlopu nabywa po przepracowaniu miesiąca czyli 15.07, 15.08, 15.09, 15.10, 15.11, 15.12. 26 x 6/12 = 13 dni 2) Jeśli niepełny m-c zaokrąglić należy w górę do pełnego m-ca to: 26 x 7/12 = 15,08 czyli 16 dni. Które wyliczenie jest poprawne?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.9.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obliczanie wymiaru urlopu proporcjonalnego

Przede wszystkim należy wyjaśnić kwestie związane z nabyciem prawa do urlopu. Zakładamy, że nie jest to pierwsza praca tej osoby, gdyż jest mowa o 26 dniach urlopu. W takim razie pracownik nabył prawo do urlopu już 16 czerwca (a nie z upływem każdego kolejnego miesiąca), oczywiście w wymiarze proporcjonalnym.

W opisanym przypadku mamy do czynienia z sytuacją szczególną - urlopem proporcjonalnym i ewentualnym ekwiwalentem za niewykorzystany urlop. Zasady jej dotyczące określa rozporządzenie: Szczegółowe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Przy ustalaniu urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym, kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca. Jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje wyłącznie dotychczasowy pracodawca. W opisanym wypadku więc należy zaokrąglić pierwszy miesiąc pracy w górę (2 wyliczenie). Przy udzielaniu urlopu jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne