Obowiązek doręczenia odpisu orzeczenia

Pytanie:

Czy sąd po ogłoszeniu wyroku obowiązany jest do doręczenia stronom jego odpisu?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.7.2001

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązek doręczenia odpisu orzeczenia

Generalna zasada obowiązująca zarówno w sprawach cywilnych jak i karnych stanowi, iż wyroki, które zostały wydane i ogłoszone na rozprawie z urzędu nie zostają doręczone stronom postępowania. Aby zatem uprawnione strony mogły uzyskać odpis wyroku, który zapadł na rozprawie winny wystąpić do sądu z pisemnym wnioskiem o wydanie takiego odpisu. W sprawach karnych oskarżony może uzyskać jeden odpis wyroku bezpłatnie. W sprawach cywilnych uzyskanie odpisu uwarunkowane jest od uiszczenia stosownej opłaty sądowej (nie dotyczy to osób zwolnionych od kosztów procesu). Wyjątkiem od wspomnianej reguły są wyroki zaoczne, które w każdym wypadku doręczane są stronom z urzędu, od których później stronom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne