Obowiązek posługiwania się NIP-em z prefiksem PL

Pytanie:

Firma dokonała rejestracji NIP-u europejskiego ze względu na działalność prowadzoną poza terytorium kraju. Czy po otrzymaniu nowego numeru NIP w wersji europejskiej PL1234567890 można wciąż na terytorium Polski posługiwać się starą formą NIP-u: 123-456-78-90?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.10.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązek posługiwania się NIP-em z prefiksem PL

Zgodnie z art. 96 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.): „Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny jest obowiązany umieszczać numer identyfikacji podatkowej na fakturach oraz w ofertach.”  Obowiązek wynikający ze wskazanego przepisu prawa odnosi się do wszystkich podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, którzy dokonują transakcji min. na terytorium kraju. W odniesieniu zaś do podatników, którzy zamierzają dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia bądź wewnątrzwspólnotowej dostawy, istnieje obowiązek, wynikający z art. 97 ust. 1 ustawy o VAT, zawiadomienia o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego jeszcze przed dokonaniem pierwszej czynności. Podatnik VAT, który złożył zgłoszenie, zostaje zarejestrowany jako podatnik VAT UE oraz otrzymuje potwierdzenie zarejestrowania.

Zgodnie z art. 97 ust. 10 ustawy o VAT: „Podmioty, zarejestrowane jako podatnicy VAT UE, które uzyskały potwierdzenie, przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub przy nabywaniu usług, o których mowa w art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7, podają numer, pod którym są zidentyfikowane na potrzeby podatku, są obowiązane do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL.”

Wskazany przepis prawa oznacza w praktyce, że dla potrzeb transakcji krajowych podatnik powinien posługiwać się numerem identyfikacji podatkowej, jak to zostało określone w pytaniu, "w starej formie” czyli 123-456-78-90.

Posługiwanie się numerem identyfikacji poprzedzonym kodem PL dla podatnika zarejestrowanego jako czynny wymagane jest m.in. w odniesieniu do następujących zdarzeń gospodarczych:

  • wewnątrzwspólnotowe nabycie,
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa,
  • nabycie wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów,
  • nabycie usług pomocniczych do wewnątrzwspólnotowych usług transportowych, takich jak załadunek, rozładunek, przeładunek i podobne czynności.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Auto kupione w kraju bez opłaconej akcyzy.

31.3.2020 przez: wunderwafe