Obowiązek wypłacenia świadczenia urlopowego

Pytanie:

"Czy firma zatrudniająca mniej niż 20 osób powinna wypłacić świadczenia urlopowe pracownikom jeżeli wcześniej nie zostali powiadomieni przez pracodawcę, że świadczenia przysługują gdy zatrudnionych jest powyżej 20 osób?"

Odpowiedź prawnika: Obowiązek wypłacenia świadczenia urlopowego

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą tworzyć Fundusz lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe. Pracodawcy ci, nieobjęci układem zbiorowym pracy oraz niezobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania, informacje w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego przekazują pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Naszym zdaniem ów obowiązek informacyjny ma kolosalne znaczenie i bez odpowiedniego poinformowania pracodawca nie może nie wypłacić wspomnianego świadczenia swoim pracownikom (przy spełnieniu niezbędnych warunków).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika