Obowiązek wypłacenia świadczenia urlopowego

Pytanie:

Zatrudniam 5 pracowników nie ma w zakładzie funduszu socjalnego, czy muszę w tym roku wypłacić pracownikom świadczenie urlopowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązek wypłacenia świadczenia urlopowego

Obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych spoczywa na pracodawcach, którzy zatrudniają na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Natomiast pozostali pracodawcy mogą utworzyć Fundusz albo wypłacać świadczenie urlopowe. Świadczenie urlopowe jest więc pewnego rodzaju zamienną - w zamian za brak funduszu - korzyścią dla pracowników. Musi ono być wypłacane nawet u tych pracodawców, którzy zatrudniają np. 5 pracowników. W układzie zbiorowym pracy, a gdy takiego w zakładzie brak, w regulaminie wynagradzania, pracodawca na mocy porozumienia z pracownikami może jednak zadecydować o niewypłacaniu świadczenia urlopowego. Jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, postanowienia regulaminu wynagradzania w sprawie niewypłacania świadczenia urlopowego wymagają uzgodnienia z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne