Obowiązki lokatora w zakresie stanu higieniczno-sanitarnego wynajmowanego lokalu

Pytanie:

W jaki sposób ustawa o ochronie praw lokatorów określa obowiązki lokatora w zakresie stanu higieniczno-sanitarnego wynajmowanego lokalu?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązki lokatora w zakresie stanu higieniczno-sanitarnego wynajmowanego lokalu

Przepisy ustawy o ochronie lokatorów wyraźnie stanowią, że najemca ma obowiązek utrzymywać lokal w odpowiednim stanie higieniczno-sanitarnym:

Art. 6b

Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego.

Porady prawne

W świetle tego uregulowania należy stwierdzić, iż wynajmujący może obciążyć najemcę kosztami zakupu adekwatnych do konkretnej sytuacji środków czystości, sprzątania wykonanego przez siebie bądź wynajętą do tego osobę. Oczywiście kwotę, którą wynajmujący zdecyduje się obciążyć najemcę należy miarkować odpowiednio do zaistniałego stanu, faktycznego zaniedbania mieszkania w momencie jego odbioru.

 

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne