Obowiązki lokatora

Pytanie:

Lokator, który miał czynsz regulowany wyprowadza się zajmowanego lokalu. Czy jest on zobowiązany do odnowienia mieszkania (np. malowania mieszkania, itp.)?

Masz inne pytanie do prawnika?

31.5.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązki lokatora

W przypadku opisanym w pytaniu znajdą zastosowanie przepisy Ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Ustawa przewiduje zakres obowiązków stron stosunku najmu, również w zakresie dokonywania napraw i konserwacji przedmiotu najmu.

W myśl art. 6b ust. 2 pkt 9 Ustawy, najemcę (lokatora) obciąża naprawa i konserwacja innych, niż wymienione wcześniej w tym przepisie, elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez: malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów, malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.

Porady prawne

Ponadto, art. 6e przewiduje, iż po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu najemca jest obowiązany odnowić lokal i dokonać w nim obciążających go napraw, a także zwrócić wynajmującemu równowartość zużytych elementów wyposażenia technicznego, wymienionych w art. 6b ust. 2 pkt 4, które znajdowały się w lokalu w chwili wydania go najemcy.

Stąd, w świetle powołanych wyżej przepisów prawa, należy opowiedzieć się za tym, iż lokator (najemca lokalu) będzie zobowiązany do prac służących odnowieniu mieszkania, w szczególności malowania ścian.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne