Ocieplenie budynku mieszkalnego

Pytanie:

Budynek wybudowany w latach 60-tych i 70-tych, zbudowany i eksploatowany zgodnie z dokumentacją, obecnie ocieplany zgodnie z wolą mieszkańców mającą na celu pomniejszenie kosztów ogrzewania mieszkań. Czy ocieplenie budynku przez zabudowanie na budynku izolacyjnej warstwy styropianu wraz z tynkiem należy traktować jako remont czy modernizację? Czy takie uzupełnienie warstwy izolacyjnej zwiększa wartość budynku i powoduje konieczność uzupełnienia wkładów mieszkaniowych przez mieszkańców?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.8.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ocieplenie budynku mieszkalnego

Zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w wypadku modernizacji budynku, w rozumieniu art. 6 1 ust. 5, członek spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, bądź osoba niebędąca członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jest obowiązana uzupełnić wkład budowlany. Podobne obowiązki (uzupełnienie wkładu mieszkaniowego) ciążą na członku spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Za modernizację uważa się trwałe ulepszenie (unowocześnienie) istniejącego budynku lub lokalu, przez co zwiększa się wartość użytkowa budynku lub lokalu. Ocieplenie budynku stanowi jego modernizację. Takie ocieplenie zwiększa wartość użytkową budynku i stwarza obowiązek uzupełnienia wkładów.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne