Odliczenie skladki ZUS

Pytanie:

"Prowadzę działalność gospodarczą rozliczaną podatkiem liniowym, a równocześnie osiągam dochody z tytułu najmu rozliczane podatkiem na zasadach ogólnych. W działalności gospodarczej w 2008 r. osiągałem stratę, w związku z czym składkę ZUS i zdrowotną odliczałem od dochodów i podatku z najmu. Czy takie odliczanie jest zgodne z przepisami?"

Odpowiedź prawnika: Odliczenie skladki ZUS

Odnośnie składki na ubezpieczenie społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne należy stwierdzić, iż składki, które nie znalazły pokrycia w odpowiednio dochodzie z działalności gospodarczej albo podatku przypadającym od dochodów z działalności gospodarczej, wolno odliczyć od innych dochodów albo od podatku od innych dochodów (np. z najmu). Potwierdza to konstrukcja zeznań podatkowych, według których składkę na ubezpieczenie społeczne odlicza się od sumy dochodów, a składkę na ubezpieczenie zdrowotne odlicza się od podatku wyliczonego od wszystkich dochodów wykazanych w zeznaniu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika