Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań

Pytanie:

"Niektóre z przestępstw są ścigane przez prokuratury (później sądy) na wniosek pokrzywdzonego. W niektórych sytuacjach zdarza się też, że od ścigania tych przestępstw, na wniosek pokrzywdzonego, wymiar sprawiedliwości odstępuje. Czy składanie fałszywych zeznań w sprawie cywilnej (sąd rodzinny) należy do tej kategorii przestępstw, w których ściganie podejmuje się (bądź też odstępuje się od podejmowania ścigania) \"na wniosek\" pokrzywdzonego? Czy wycofanie wniosku po podjęciu sprawy przez prokuraturę, a następnie sąd jest możliwe? Dla jasności fakt składania fałszywych zeznań wynika nie tylko z zeznań poszkodowanego, lecz głównie z porównania zeznań \"przestępcy\" z dokumentami urzędowymi ,dostępnymi w aktach sprawy, ma wiec podstawy \"obiektywne\", a nie subiektywne."

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań

W przypadku przestępstwa ściganego na wniosek, wniosek ten może być cofnięty  w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu - do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie. Jeżeli wniosek został cofnięty, ponowne jego złożenie jest niedopuszczalne.

Możliwość taka nie występuje w przypadku przestępstwa składania fałszywych zeznań, które jest przestępstwem ściganym z urzędu, a składany wniosek jest jedynie zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu.

Prosimy również o zapoznanie się z odpowiedzią Konsekwencje fałszywych zeznań

 

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika