Odpowiedzialność za zadłużenie czynszowe

Pytanie:

Czy dorosłe nie pracujące dziecko ponosi odpowiedzialność za zadłużenia czynszowe powstałe z winy rodziców? Jakie ma ono prawa w przypadku nakazu eksmisji? Chodzi o mieszkanie kwaterunkowe, nie wykupione, własność gminy, najemcą jest rodzic, przebywający w zakładzie opieki zamkniętej.

Masz inne pytanie do prawnika?

14.1.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność za zadłużenie czynszowe

Pełnoletnie osoby na stałe zamieszkujące z najemcą są zobowiązane (solidarnie) do płacenia czynszu i innych opłat za używanie lokalu. Gmina może więc żądać od każdej z tych osób zapłaty.
Istotnym tu jest sam fakt nie płacenia czynszu (zakładam, że najemcy nie wystarczało pieniędzy na czynsz), a nie czy są to zaległości "zawinione" czy nie.
Nie płacenie czynszu przez odpowiednio długi czas może skutkować:
1. wypowiedzeniem umowy przez gminę
2. wydaniem nakazu eksmisji przez sąd ( jeżeli gmina złoży odpowiedni pozew ) wobec wszystkich zamieszkałych osób. Dlatego również w ich interesie leży regularne opłacanie opłat.

Porady prawnePorady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne