Odprawa dla zwalnianego pracownika

Pytanie:

"Czy art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy (Dz. U. Nr 90, poz. 844) daje możliwość zwolnienia pojedynczo pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika przez pracodawcę zatrudniającego więcej niż 20 osób (ok. 180) oraz wypłacenia odprawy z art. 8 tejże ustawy mając na uwadze treść art. 1? (wydaje się, że art. 1 jest sprzeczny z art. 10 tej ustawy)."

Odpowiedź prawnika: Odprawa dla zwalnianego pracownika

Tak, artykuł 10 powołanej ustawy stanowi podstawę do rozwiązania stosunku pracy nawet z jednym pracownikiem. Warunkiem jest jednak, by pracodawca zatrudniał co najmniej 20 pracowników, a przyczyny rozwiązania stosunków pracy nie dotyczące pracowników stanowiły wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron. Wspomniana sprzeczność jest tylko pozorna.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika