Odprawa i odszkodowanie u małego pracodawcy

Pytanie:

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników dotyczy nie tylko zwolnień grupowych, ale również zwolnień indywidualnych (zastosowanie ma min. art. 8). Odprawa nie wyłącza odszkodowania dochodzonego na podstawie art. 36[1] § 1 kp. Czy ustawa ta może być podstawą dochodzenia odprawy w sytuacji, w której pracodawca zatrudnia 7 osób? Jeśli nie, to na jakiej podstawie można dochodzić odprawy w mniejszych przedsiębiorstwach? Jeżeli pracodawca likwiduje stanowisko pracy z powyższych przyczyn (a zatrudnia 7 osób), po czym przyjmuje nowe 2 osoby do wykonywania praktycznie tego samego zakresu obowiązków, tyle że na umowę o dzieło, płacąc każdej z tych osób osobno wynagrodzenie netto wyższe niż wypłacał zwolnionemu pracownikowi, to czy jest możliwe dochodzenie przez zwolnionego pracownika odszkodowania za tą nieuczciwość? Co grozi pracodawcy za takie naruszenie przepisów? Dodam, że zwolnionemu pracownikowi (umowa rozwiązuje się 31 marca) pracodawca jest w zwłoce wynagrodzenia za 4 miesiące, natomiast te nowe osoby mają wypłacane pieniądze \"na bieżąco\". Czy to jest zgodne z przepisami prawa?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.8.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odprawa i odszkodowanie u małego pracodawcy

Art. 10 powołanej w pytaniu ustawy o zwolnieniach grupowych stanowi, iż przepisy art. 5 ust. 3-7 i art. 8 ustawy stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

U mniejszych pracodawców przepisy tej ustawy nie znajdują zastosowania, a co za tym idzie, ewentualne odprawy mogą wynikać tylko z przepisów wewnętrznych obowiązujący u tego pracodawcy (np. z regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę). Jeśli w tych przepisach nie ma postanowień o odprawie, to zwalniany pracownik nie może się jej domagać.

Pracodawca może zwolnić pracownika i na jego miejsce zatrudnić kogo innego na podstawie umowy o dzieło (nawet za wyższe wynagrodzenie) i takie działanie samo w sobie nie stanowi naruszenia prawa (nie ma obowiązku zatrudnienia). Z pracownikiem powinien jednak "rozstać się" zgodnie z przepisami prawa; jeśli jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, to zwolnienie musi być uzasadnione (i to nie tylko w znaczeniu formalnym, przez podanie przyczyny, ale też w znaczeniu materialnym - tj. muszą istnieć rzeczywiste powody zwolnienia). Więcej o tym można przeczytać w artykule Jak wypowiedzieć umowę o pracę? O konsekwencjach niezgodnego z prawem wypowiedzenia można przeczytać w artykule Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi zwalnianemu za wypowiedzeniem?

Porady prawne

Wypłata wynagrodzenia to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Wstrzymując wypłatę pracodawca popełnia wykroczenie (karę za to może nałożyć PIP). Ponadto pracownik może zwrócić się do sądu pracy o zasądzenie zaległego wynagrodzenia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne