Odszkodowanie w umowie

Pytanie:

W umowie zastrzeżono karę umowną w razie nieterminowego wykonania zobwiązania. Obok zastrzeżono także możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w razie gdyby szkoda powstała po którejkolwiek ze stron była wyższa niż wysokość kary umownej. Jaki powinien być teraz tok postępowania aby uzyskać odszkodowanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.7.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odszkodowanie w umowie

W przedstawionej sytuacji, można złożyć pozew o odszkodowanie, przy czym w treści pozwu należy wskazać wysokość szkody, działania pozwanego prowadzące do powstania tej szkody  oraz wskazać, że otrzymana kara umowna jest niższa od uzyskanej kary umownej. Powinno wskazać się, jakiej wysokości jest dochodzone odszkodowanie uzupełniające. Wysokość tego odszkodowania będzie stanowiła wartość przedmiotu sporu.

Jeżeli strony zastrzegły w umowie, który sąd jest właściwy dla rozpoznawania sprawy z tej umowy, pozew należy złożyć właśnie do tego sądu (chyba , że strony uzgodniły, że nie jest to właściwość wyłączna). W przeciwnym przypadku, pozew należy złożyć według zasad ogólnych.

Poniżej przykładowy wzór pozwu o zapłatę odszkodowania, który należy dostosować do indywidualnej sytuacji

Pozew o zapłatę odszkodowania

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Nieuczciwy deweloper - jaki proces?

22.5.2019 przez: JusticeforAll_

ochrona dłużnika

23.10.2018 przez: -

Zakup auta i nieudana naprawa w ASO VW

13.2.2018 przez: kamilo1249@wp.pl