Odwołanie od sądu pracy i ubezpieczeń społecznych

Pytanie:

Do kogo mogę się odwołać od decyzji sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w sprawie ubezpieczeń społecznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.9.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odwołanie od sądu pracy i ubezpieczeń społecznych

Organem do którego przysługuje w takiej sytuacji odwołanie jest sąd drugiej instancji. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych jest nim sąd apelacyjny. Jednak zgodnie z regulacją kpc do właściwości sądów rejonowych należą sprawy: 1) o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, porodowy, wychowawczy, pogrzebowy i rodzinny, 2) o świadczenie rehabilitacyjne, 3) o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku ze służbą wojskową, w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej, 4) o ustalenie stopnia niepełnosprawności, 5) o prawo do świadczeń zdrowotnych z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, 6) o świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego. W tych sprawach sądem drugiej instancji będzie sąd okręgowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: