Ograniczenie zajęcia wynagrodzenia

Pytanie:

Wierzyciel telefonicznie wskazał roszczenie do egzekucji od dłużnika komornikowi. Komornik wystawił "Zajęcie wynagrodzenia za pracę" za roszczenia za niewłaściwy okres, nie ten, który wskazał wierzyciel. W związku z tym kwota wskazana na "Zajęciu.." nie zgadzała się z rzeczywistością, była znacznie wyższa niż powinna. Wierzyciel otrzymał odpis "zajęcia" 3 dni po jego wystawieniu i za 3 dni wysłał pismo z informacją o tym fakcie i podał właściwy okres i zażądał pilnej korekty "Zajęcia wynagrodzenia". W jakim czasie komornik ma obowiązek skorygować kwotę "Zajęcia wynagrodzenia.." dłużnika?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.1.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ograniczenie zajęcia wynagrodzenia

Brak jest skonkretyzowanego terminu dokonywania czynności przez komorników sądowych. § 10 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników przewiduje jedynie, że komornik załatwia sprawy według kolejności wpływu. Komornik powinien załatwić poza normalną kolejnością sprawy dotyczące egzekucji świadczeń alimentacyjnych, należności ze stosunku pracy, należności z tytułu szkód wynikłych z wypadku w zatrudnieniu lub choroby zawodowej oraz sprawy o zabezpieczenie i dotyczące należności sądowych, jak również inne sprawy, jeżeli wymaga tego szczególny interes wierzyciela.

Należy jednak postawić tezę, że komornik winien podejmować czynności bez zbędnej zwłoki, tak aby wierzyciel nie poniósł ujemnych skutków prawnych wynikających z niedokonania czynności w rozsądnym terminie

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: