Okres pracy w szczególnych warunkach niezbedny do wcześniejszej emerytury.

Pytanie:

Od kilku lat pracuje jako drwal. Jaki okres czasu pracy w szczególnych warunkach muszę przepracować aby ubiegać się o wcześniejsza emeryturę ?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.4.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Okres pracy w szczególnych warunkach niezbedny do wcześniejszej emerytury.

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego
pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach  lub w szczególnym charakterze (Dz. U. 1983 r. Nr 8, poz 43) pracownik, który wykonywał prace w szczególnych warunkach nabywa prawo do emerytury, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
1) osiągnął wiek emerytalny wynoszący: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn,
2) ma wymagany okres zatrudnienia, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach.  
Do Rozporządzenia dołączono również dwa wykazy pracowników uprawnionych do wcześniejszej
emerytury.Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, które ponadto posiadają wymagany przez prawo do emerytury staż pracy, w tym co najmniej 15-letni okres pracy w szczególnych warunkach wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy oraz osiągnęli okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn – przysługuje prawo do emerytury po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego, a więc w wieku niższym niż 60 lat - dla kobiet i 65 lat - dla mężczyzn.
Przy czym emerytura ta przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem zakładu, na dochody budżetu państwa oraz rozwiązania stosunku pracy.
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: