Określenie siedziby jako miejsca zamieszkania

Pytanie:

Mam zamiar rozpocząć działalność gospodarczą. Czy adresem siedziby firmy może być mój adres zamieszkania, gdzie jestem zameldowany na stałe?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Określenie siedziby jako miejsca zamieszkania

Siedziba firmy to miejsce w którym ma być lub jest wykonywana działalność gospodarcza. Jeżeli rzeczywiste miejsce wykonywania działalności jest tożsame z Pana/Pani miejscem zamieszkania, gdzie jest Pan/Pani zameldowana na stałe, to adresem siedziby firmy nie tylko może, ale musi być Pana/Pani miejsce zamieszkania. Ponadto należy podkreślić, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek posługiwać się adresem wpisanym do rejestru przedsiębiorców. Adres ten powinien być jednak aktualny, czyli zgodny z rzeczywistością. Zmiana adresu pod którym będzie wykonywana działalność jest oczywiście możliwa. Zmiana ta spowoduje obowiązek ujawnienia jej w rejestrze przedsiębiorców. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym siedziba i adres przedsiębiorcy, a w przypadku osoby fizycznej również jej adres i miejsce zamieszkania powinny być umieszczone w dziale 1 rejestru przedsiębiorców. W związku z tym przedsiębiorca może posługiwać się inną siedzibą (ważne jest bowiem aby była ona aktualna, zgodna z rzeczywistym stanem prawnym) pod warunkiem jednak ujawnienia tej zmiany w odpowiednim rejestrze. Jest on więc zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru zmiany danych dotyczących siedziby prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa. W związku z tym osoba prowadząca działalność gospodarczą może posługiwać się innym adresem (ważne jest bowiem aby był on aktualny) pod warunkiem jednak ujawnienia tej zmiany w odpowiednim rejestrze.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne