Opieka medyczna dla pracowników a koszty

Pytanie:

"Jako osoba fizyczna prowadzę działalność gospodarczą. Zatrudniam 5 osób i zamierzam wykupić dla swoich pracowników pakiet świadczeń medycznych. Co miesiąc firma będzie otrzymywać fakturę za opiekę medyczną, na której widniałaby jedna kwota. Kwota przypadająca na danego pracownika byłaby wartością zryczałtowaną niezależną od tego, czy korzystał on w danym miesiącu ze świadczeń medycznych, czy też nie. Czy wydatki poniesione na zapewnieniem pracownikom świadczeń medycznych mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?"

Odpowiedź prawnika: Opieka medyczna dla pracowników a koszty

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Do końca 2006 r. obowiązywał przepis zabraniający uznania za koszt podatkowy wydatków związanych z finansowaniem świadczeń zdrowotnych przez pracodawcę na rzecz pracowników, z wyjątkiem świadczeń zdrowotnych, do których ponoszenia zobowiązują m.in. przepisy kodeksu pracy.

Od 2007 roku uznaje się, że ponoszone przez pracodawcę wydatki na świadczenia zdrowotne są w całości kosztem uzyskania przychodów pracodawcy - oczywiście jeśli pozostają w związku z przychodami. Z wykazaniem tego związku w praktyce nie ma problemu, gdyż jak wskazuje się w literaturze podatkowej dobra kondycja pracowników przekłada się na ich zdolność do wytężonej pracy (tak: P. Hulewicz, Jak fundować pracownikom pakiety medyczne, Rzeczpospolita z 17 października 2008 r.).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika