Opodatkowanie liniowe a rozliczenie straty

Pytanie:

W 2005 r. działalność gospodarcza przyniosła mi straty w wysokości 10.000 zł (rozliczanie firmy na zasadach ogólnych PIT 5). Czy jeśli w kolejnych latach wybiorę formę opodatkowania liniową - PIT 5L to prawo do odliczania strat wciąż pozostanie w niezmienionej wartości i formie?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie liniowe a rozliczenie straty

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.”

Pozarolnicza działalność gospodarcza (niezależnie od tego, czy opodatkowanej na zasadach ogólnych, czy też w sposób liniowy) jest uznana za odrębne źródło przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 6 wskazanej wyżej ustawy), a zatem podatnik ponoszący stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, po przejściu na opodatkowanie liniowe (19%) może ewentualną stratę poniesioną w działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych rozliczyć w działalności opodatkowanej liniowo (w ramach jednego źródła przychodów - pozarolniczej działalności gospodarczej).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne