Opodatkowanie zapomogi z ZFŚS

Pytanie:

Pracownik otrzymał z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zapomogę z tytułu śmierci ojca. Czy powinna ona być opodatkowana i oskładkowana?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.2.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie zapomogi z ZFŚS

Zapomoga taka jest zarówno wolna od podatku (jeśli nie przekracza kwoty 2.280 zł), jak i nie podlega „oskładkowaniu”.

Jeśli chodzi o zwolnienie od podatku to wynika ono z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zwalnia od podatku zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Nie ma przy tym znaczenia z jakich środków są wypłacane zapomogi (czy środki własne pracodawcy czy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). Kwota zapomogi przekraczająca 2.280 zł podlega opodatkowaniu.

Porady prawne

Jeśli chodzi o składki na ubezpieczenie społeczne to stosowne zwolnienia wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.). W tym wypadku wskazać można dwie podstawy, a mianowicie wyłączenie z oskładkowania świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zapomóg losowych w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby (w obu przypadkach bez limitów).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne