Oświadczenie majątkowe prac. samorządowego

Pytanie:

"Jestem pracownikiem samorządowym. Do dnia 14 grudnia 2006 r. pracowałam na stanowisku kierownika ośrodka pomocy społecznej, od 15 grudnia 2006 r. jestem specjalistą ds. organizacyjno-prawnych w urzędzie gminy. Czy jestem zobowiązana do złożenia oświadczenia majątkowego? Jeżeli tak to w jakim terminie?"

Odpowiedź prawnika: Oświadczenie majątkowe prac. samorządowego

Art. 19 Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych przewiduje, że pracownik samorządowy jest obowiązany na żądanie upoważnionego do czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy samorządowego złożyć oświadczenie o stanie majątkowym. Reguła ta znajduje zastosowanie do osoby, która nie jest jednocześnie radnym, wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), zastępcą wójta (burmistrza, prezydenta miast), sekretarzem gminy, skarbnikiem gminy, kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy, osobą zarządzającą lub członkiem organu zarządzającego gminną osobą prawną, ani osobą wydającą decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Pracownik samorządowy jest zatem zobowiązany do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym dopiero wówczas, gdy ze stosownym żądaniem wystąpi w stosunku do niego organ pracodawcy upoważniony w sprawach z zakresu prawa pracy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika