Oznaczenie miejsca prowadzenia działalności

Pytanie:

Jakie przepisy regulują sprawę oznaczania zewnętrznego miejsca (siedziby) prowadzonej działalności gospodarczej? Co to jest tzw. szyld - jakie dane powinny znaleźć się na szyldzie? Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą obowiązana jest podawać na tym szyldzie (tablicy oznaczającej siedzibę/miejsce prowadzonej działalności) - swoje imię i nazwisko? Jakie mogą być skutki prawne błędnego lub niezgodnego z przepisami oznaczenia miejsca prowadzonej działalności?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.4.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Oznaczenie miejsca prowadzenia działalności

Uchylone przepisy prawa działalności gospodarczej wyraźnie przewidywały wyraźnie obowiązek oznaczenia przedsiębiorcy. Zgodnie z tymi przepisami, siedziba przedsiębiorcy i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (zakład) powinny być oznaczone na zewnątrz. Oznaczenie to powinno zawierać nazwę (firmę) lub imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz zwięzłe określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. W chwili obecnej ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie przewiduje wprost obowiązku oznaczania siedziby. Jednakże, sankcję za brak oznaczenia przewiduje kodeks wykroczeń. Zgodnie z art. 601 § 3 kodeksu wykroczeń (przepis ten wprowadzony został przez przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej), kto wykonując działalność gospodarczą nie oznacza siedziby i miejsca wykonywania tej działalności lub wykonując działalność wytwórczą wprowadza do obrotu towary bez wymaganych oznaczeń, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Zatem, moim zdaniem, by uniknąć negatywnych konsekwencji warto oznaczyć siedzibę przedsiębiorcy, kierując się uchylonymi już przepisami dotyczącymi oznaczania przedsiębiorcy opisanymi powyżej.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne