Oznaczenie przedmiot działalności spółki

Pytanie:

Spółka z o.o. rozważa uzupełnienie zakresu swojej działalności o usługi księgowe. Aktualnie w umowie spółki zakres działalności podany jest jako wyszczególnienie konkretnych numerów PKD, co powoduje, że każda zmiana zakresu wymaga również zmiany umowy (wizyta u notariusza) oraz zmiany w KRS. Czy zamieszczanie numerów PKD w umowie spółki oraz w zgłoszeniu do KRS jest wymagane, czy też istnieje taka możliwość, żeby w umowie spółki i zgłoszeniu do KRS przedmiot działalności określić ogólnie (np. \"usługi informatyczne, księgowe, sprzedaż i wynajem towarów i usług\"), a konkretne nr PKD wyszczególnić dopiero w zgłoszeniu do GUS?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.2.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Oznaczenie przedmiot działalności spółki

Zgodnie z art. 40 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się dane dotyczące przedmiotu działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności. W literaturze sporne było, czy ten przepis statuuje obowiązek zawierania w umowach lub statutach spółek zapisów o przedmiocie działalności opartych wprost na PKD. Obecnie ta wątpliwość została rozstrzygnięta. Przyjmuje się bowiem, iż obowiązek oznaczania działalności kodami PKD dotyczy tylko rejestracji we właściwym rejestrze. Tym samym, w umowie lub statucie przedmiot działalności może być określony dość ogólnie. W trakcie natomiast rejestracji, przedmiot działalności należy oznaczyć kodem PKD najbardziej odpowiadającym opisowi słownemu zawartemu statucie lub umowie.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne