Parkowanie na drodze wewnętrznej

Pytanie:

Kierujący zaparkował pojazd na drodze wewnętrznej - prywatnej nie leżącej w strefie zamieszkania, ale oznaczonej zakazem zatrzymywania i postoju, droga pożarowa oraz znakiem odholowania pojazdu na koszt kierującego pojazdem w taki sposób, że w znacznym stopniu utrudnia on ruch, czy wręcz go uniemożliwia lub zagraża bezpieczeństwu, poprzez utrudnienie wjazdu i wyjazdu z bramy wjazdowej na drogę i z drogi publicznej. Uważa się że dopuszczalna samopomoc cywilna może zmierzać jedynie do przywrócenia stanu zgodnego z prawem (samopomoc zmierza do restytucji utraconego władztwa) - w tym przypadku udrożnienia przejazdu lub przejścia. Często zdarza się że nie może wjechać w bramę samochód ciężarowy ponieważ kierowcy łamią przepis o zakazie zatrzymywania i postoju i uniemożliwiają wjazd na teren. 1. Czy właściciel ma prawo w ramach dozwolonej samopomocy cywilnej, na zasadach określonych w ustawie - Kodeks cywilny, przywrócić stan poprzedni poprzez jego usunięcie czy też przemieszczenie i odholowanie na parking strzeżony. a następnie z tego tytułu wystąpić z roszczeniem do właściciela o zwrot kosztów holowania? 2. Czy usuwający pojazd musi zgłosić na policję że usunął taki pojazd na parking strzeżony? 3. Czy właściciel ma prawo umieszczając odpowiednią informację, że za zatrzymywanie się i postój w miejscu niedozwolonym na swoim terenie będzie się domagał uiszczenia opłaty w wysokości np. 50 zł i jeżeli łamiący przepis nie zapłaci tej opłaty zostanie wytoczony proces cywilny o zapłatę takiej kwoty wraz z opłatami sądowymi? Czy Policja na podstawie zawiadomienia o fakcie utrudniania wjazdu i wyjazdu udokumentowany zdjęciem z nr rejestracyjnym sama może ukarać kierowcę? Czy Policja na podstawie zawiadomienia o fakcie utrudniania wjazdu i wyjazdu udokumentowany zdjęciem z nr rejestracyjnym musi na nasz wniosek ustalić na podstawie nr rejestracyjnych

Masz inne pytanie do prawnika?

5.3.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Parkowanie na drodze wewnętrznej

Przepisy kodeksu cywilnego stanowią, że posiadacz nieruchomości może niezwłocznie po samowolnym naruszeniu posiadania przywrócić własnym działaniem stan poprzedni, przy czym nie może stosować przemocy wobec osób trzecich. Przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń.

Wobec powyższego dopuszczalne będzie przywrócenie stanu poprzedniego polegającego na udrożnieniu przejazdu lub przejścia do nieruchomości poprzez usunięcie pojazdów blokujących ten przejazd lub przejście. Dozwolona samopomoc musi być podjęta niezwłocznie, tj. w krótkim odstępie czasu od naruszenia posiadania.

Porady prawne

Jeśli pojazd został odholowany na parking strzeżony, to zasadnym będzie wystąpienie przeciwko właścicielowi pojazdu o zwrot kosztów holowania. Nie ma obowiązku zgłoszenia Policji usunięcia pojazdu na parking strzeżony.

Umieszczenie tablicy z informacją o konieczności wnoszenia opłat za zatrzymywanie się i postój w miejscu niedozwolonym na terenie prywatnym wydaje się dopuszczalne. Prowadzić by to mogło jednak do zawarcia między właścicielem nieruchomości a osobami parkującymi na drodze umowy najmu lub przechowania pojazdu. Byłoby to analogiczne do zawarcia umowy o korzystnie z parkingu niestrzeżonego (gdzie wynajmujący nie ponosiłby odpowiedzialności za pozostawiony pojazd) lub z parkingu strzeżonego (gdzie przechowawca odpowiadałby za pozostawiony pojazd). W tym przypadku wydaje się, że doszłoby do zawarcia umowy najmu miejsca postojowego, lecz warto by to zaznaczyć w stosownej informacji.

Zgodnie z art. 129 prawa o ruchu drogowym do obowiązków Policji należy czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowaniem. Drogą zaś jest wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. Nie istnieją tym samym podstawy do wykonywania obowiązku o którym mówi ustawa (tj. kontroli drogowej) na terenie prywatnym, którym niewątpliwie jest również tzw. droga konieczna ustanowiona na użytek osoby prywatnej, lub innej ale na terenie prywatnym. Zatem Policja nie może ukarać za naruszanie przepisów ruchu drogowego na drodze prywatnej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Za co mandat na drodze osiedlowej?

Za co mandat na drodze osiedlowej?

Policjanci będą karać mandatem za przekroczenie prędkości na drodze wewnętrznej czy zajęcie pod blokiem lub supermarketem miejsca dla niepełnosprawnych - wynika z nowelizacji prawa drogowego. Rządowy projekt, odświeżający prawo drogowe, przeszedł już pierwsze czytanie w Sejmie. Posłowie skierowali dokument do prac w komisji infrastruktury. Nowela zakłada wprowadzenie przepisów (...)

Kierowcy zapłacą mandaty na osiedlu

Kierowcy zapłacą mandaty na osiedlu

4 września weszły w życie zmiany, na które czekało wielu mieszkańców oraz administratorów osiedli. Policja i Straż Miejska uzyskali uprawnienie do karania kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego na parkingach i osiedlowych drogach. Do tej pory kierowcy mogli być tylko karani za popełnienie wykroczeń na drogach publicznych. Paradoksalnie na drogach wewnętrznych (...)

Mandat na drodze wewnętrznej

Mandat na drodze wewnętrznej

Luka prawna powoduje, że policja i Straż Miejska nie mają prawa ukarać właściciela auta, który źle zaparkował na osiedlowej ulicy, bo brakuje przepisów w tej sprawie. Jeżeli osiedle jest współwłasnością właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową, to o drogi najczęściej dba w ich imieniu zarząd. Podobnie w wypadku spółdzielni. Ale czym innym jest dbałość o drogi (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie dobre wspomnienia. Zacznij od zaplanowania wyjazdu i rozsądnie zaplanuj podróż stosownie (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy oraz do korzystania z niej w takim zakresie, (...)

Zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych

Zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych

21 września 2022 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Co reguluje nowe rozporządzenie? Zastąpi ono dotychczas obowiązujące trzy inne rozporządzenia: Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, (...)

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

 Jakich samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dotyczą nowe przepisy?Od 31 maja 2006 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się jednak przepisy dotychczasowe. Wykształcenie, (...)

Czy wkrótce policja będzie mogła interweniować na drogach prywatnych?

Czy wkrótce policja będzie mogła interweniować na drogach prywatnych?

Na drogach wewnętrznych policja ma prawo interweniować tylko wówczas, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo uczestników tego ruchu, natomiast w wypadku naruszeń takich jak źle zaparkowany samochód, zastawienie przejścia dla pieszych, prawa takiego już nie ma. Wyraźnie mówi o tym prawo o ruchu drogowym.Rzeczpospolita, 18.03.2008 r. droga prywatna, interwencja, mandat, (...)

Osiedlowi kierowcy mogą przekraczać prędkość?

Osiedlowi kierowcy mogą przekraczać prędkość?

Jazda bez dokumentów, przekroczenie prędkości, rozmowa w czasie jazdy przez komórkę czy niezapięte pasy – takie przewinienia mogą jeszcze ujść na sucho osiedlowym kierowcom. Wszystko do czasu, aż na drogach wewnętrznych pojawią się znaki wyznaczające tzw. strefy ruchu. W obrębie takich stref kierowca za łamanie przepisów zostanie ukarany tak samo, jak na każdej (...)

Pijani żeglarze na brzeg, łódki na płatny parking

Pijani żeglarze na brzeg, łódki na płatny parking

Odholowanie ma kosztować 120 zł. Każda doba na parkingu to kolejne 50 zł. Jak nie zapłacisz, to łódki nie odzyskasz. Takie zasady ma wprowadzić projekt ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Dokument przygotowali posłowie z sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych. – Po raz pierwszy w polskim prawodawstwie pojawia się akt prawny (...)

Rezerwując hotel lub domek pamiętaj o swoich prawach

Rezerwując hotel lub domek pamiętaj o swoich prawach

Upewnij się, czy standard hotelu odpowiada ilości gwiazdek. Sprawdź, czy usługi, takie jak sauna czy parking nie są dodatkowo płatne. Przed wakacjami UOKiK przypomina o prawach konsumentów korzystających z obiektów oferujących noclegi. W każdym kraju wymagania, którym muszą sprostać hotele czy pensjonaty, są inne. W efekcie może się na przykład zdarzyć, że hotel (...)

Hotel, motel czy pensjonat? Uważaj na wakacjach

Hotel, motel czy pensjonat? Uważaj na wakacjach

Czy hotelik, motelik i pensjonacik mają taki sam standard jak hotel, motel, pensjonat? Niekoniecznie. Stosowanie zdrobniałych nazw jest niedozwolone i może wprowadzać w błąd. UOKiK podpowiada na co zwrócić uwagę wybierając obiekt hotelarski. Im więcej gwiazdek, tym wyższy standard hotelu. W każdym kraju wymagania, którym muszą sprostać hotele czy pensjonaty, są inne, dlatego hotel (...)

Kiedy straż miejska może odholować pojazd na parking strzeżony?

Kiedy straż miejska może odholować pojazd na parking strzeżony?

Zagadnienie to regulują przepisy art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. Nr 134, poz. 1133, z późn. zm.). Zgodnie z 50a. ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd pozostawiony bez tablic (...)

Źle parkujesz? Zapłacisz jeszcze więcej

Źle parkujesz? Zapłacisz jeszcze więcej

Obowiązują już nowe stawki za odholowanie auta i przechowanie go na parkingu strzeżonym. Od 21 sierpnia do nowych zadań powiatów należy usuwanie z dróg samochodów na parkingi strzeżone oraz utrzymywanie takich parkingów. Chodzi o odholowywanie samochodów, które brały udział w wypadkach, zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego, blokowały drogę, (...)

Gdy sąsiad naruszył granice Twojej działki - opinia prawna

Gdy sąsiad naruszył granice Twojej działki - opinia prawna

Stan faktyczny Sąsiad, działając prawdopodobnie w dobrej wierze, przeprowadził drogę do swojej działki, zajmując niewielką część zabudowanej nieruchomości sąsiedniej. Naruszenie to nie wpłynęło na spadek użyteczności tej nieruchomości. Jakie kroki można przedsięwziąć celem uregulowania prawnego tej sytuacji, a jednocześnie wyciągnięcia korzyści z faktu, że zajęta część (...)

Konsekwencje naruszenia cudzego gruntu – opinia prawna

Konsekwencje naruszenia cudzego gruntu – opinia prawna

Stan faktyczny Sąsiad, działając prawdopodobnie w dobrej wierze, przeprowadził drogę do swojej działki, zajmując niewielką część zabudowanej nieruchomości sąsiedniej. Naruszenie to nie wpłynęło na spadek użyteczności tej nieruchomości. Jakie kroki można przedsięwziąć celem uregulowania prawnego tej sytuacji, a jednocześnie wyciągnięcia korzyści z faktu, że zajęta część (...)

Droga konieczna jako zarzewie konfliktu właścicieli nieruchomości

Droga konieczna jako zarzewie konfliktu właścicieli nieruchomości

Służebność gruntowa drogi koniecznej  Służebność gruntowa drogi koniecznej została uregulowana w art. 145 Kodeksu cywilnego (K.c.). Zgodnie z § 1, jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem (...)

Przeznaczenie nieruchomości a droga konieczna

Przeznaczenie nieruchomości a droga konieczna

Podczas wytyczania drogi koniecznej należy uwzględnić nie tylko aktualny charakter nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej, ale także ewentualne przyszłe jej przeznaczenie. Taki ważny wniosek płynie z postanowienia Sądu Najwyższego z 8 maja 2008 r. (sygn. V CSK 570/07). (...) W ocenie SN sąd drugiej instancji niesłusznie zasadnicze znaczenie przypisał aktualnemu przeznaczeniu (...)

Służebność od A do Z, czyli jak rozwiązać spór z sąsiadem

Służebność od A do Z, czyli jak rozwiązać spór z sąsiadem

Zgodnie z kodeksem cywilnym, służebność jest jednym z rzeczowych praw ograniczonych. Istota służebności, polega na prawnej legalizacji dokonywania pewnych działań, bądź też stanowi uzasadnienie żądania niepodejmowania określonych czynności przez inne osoby. Służebność zawsze ogranicza czyjeś prawo własności. Zazwyczaj stronami takiej umowy są sąsiedzi, a jak powszechnie wiadomo, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

Opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

W jaki sposób pobierana jest opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych? Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych korzystający z dróg publicznych (...)

Podatek VAT a opłata parkingowa

Podatek VAT a opłata parkingowa

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, dochody uzyskiwane z biletów parkomatowych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, pod warunkiem, że parkingi stanowią część pasa drogowego w (...)

Udziały w drodze wspólnej

Udziały w drodze wspólnej

Działkę o powierzchni ok 1 ha podzielono na kilka działek budowlanych o różnych /nierównych sobie/ powierzchniach. Dojazd z drogi publicznej do tych nowych działek wydzielono jako oddzielną działkę (...)

Dokumenty potrzebne do podziału gruntu

Dokumenty potrzebne do podziału gruntu

Jestem właścicielem działki X. Chcę dokonać podziału tej działki między dwie moje siostry. Jakie dokumenty muszę dostarczyć do geodety, żeby dokonać podziału? Na pewno jakaś mapa, wypis z (...)

Ogrodzenie od strony drogi wewnętrznej-zgłoszenie

Ogrodzenie od strony drogi wewnętrznej-zgłoszenie

Mama poprosiła mnie o rozebranie starego drewnianego ogrodzenia i wykonania nowego. Nowe ogrodzenie wykonałem z słupków metalowych, murków i siatki ogrodzeniowej. Sąsiadka podała mamę do nadzoru (...)

Droga wewnętrzna

Droga wewnętrzna

Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie służebności? Czy (...)

Pobór opłaty za zajęcia pasa drogowego

Pobór opłaty za zajęcia pasa drogowego

Czy gmina powinna pobierać opłatę za zajęcie pasa drogowego w przypadku gdy dotyczy to drogi wewnętrznej, nie mającej formalnie nadanego statusu drogi publicznej gminnej, będącej własnością (...)

Roszczenia za szkodę na parkingu strzeżonym

Roszczenia za szkodę na parkingu strzeżonym

Została zawarta umowa przechowania poprzez przyjęcie samochodu na parking strzeżony. Na parkingu tym samochód został uszkodzony - liczne rysy. Właściciel parkingu odmawia wypłaty odszkodowania (...)

Odpowiedzialność właściciela parkingu

Odpowiedzialność właściciela parkingu

Mam kawałek placu (własny) i chciałbym utworzyć parking strzeżony, ale boję się np. kradzieży, uszkodzenia auta na parkingu, itp.; jak to się ma do mojej odpowiedzialności? Za co odpowiadam jako (...)

Odpowiedzialność prowadzącego parking strzeżony

Odpowiedzialność prowadzącego parking strzeżony

Jaka jest odpowiedzialność prowadzacego parking strzeżony, a jaka parking dozorowany? Jakie zapisy są obowiązkowe w regulaminie parkingu strzeżonego, a jakie w regulaminie parkingu dozorowanego? (...)

Forma prowadzenia działalności gospodarczej

Forma prowadzenia działalności gospodarczej

W jakiej formie prawnej rozpocząć prowadzenie "parkingu strzeżonego"? Prowadzenie "parkingu strzeżonego" dozwolone jest w każdej formie działalności gospodarczej. Dokładna podpowiedź co do formy (...)

Droga konieczna gdy działka ma dostęp do drogi

Droga konieczna gdy działka ma dostęp do drogi

Jestem właścicielem ponad 1 ha. ziemi w tym przyległa do tej ziemi działka o powierzchni 500 m. która ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej (obecnie budowlana). Mój sąsiad wystąpił do sądu (...)

Uprawnienia właściciela nieruchomości obciążonej

Uprawnienia właściciela nieruchomości obciążonej

Czy właściciel tzw. drogi \"koniecznej\" (chodzi o drogę wyznaczoną na terenie właściciela, dochodzącą do trzech posesji sąsiadów przez teren jego działki budowlanej i jest to jedyna droga do (...)

Droga konieczna

Droga konieczna

W aktach notarialnych sprzedanych działek jest moje oświadczenie, iż \"ustanawiam na rzecz każdoczesnego właściciela działek nieposiadających dostępu do drogi publicznej nieodpłatnej służebności (...)

Droga konieczna dla działki niezabudowanej

Droga konieczna dla działki niezabudowanej

Jestem uczestnikiem sprawy o drogę konieczną. Biegły sądowy geodeta na wniosek wnoszących zaprojektował drogę przez część mojej posesji do działki niezabudowanej o statusie działki rolnej. (...)

Służebność gruntowa przejazdu, a służebność drogi koniecznej

Służebność gruntowa przejazdu, a służebność drogi koniecznej

Jaka jest różnica pomiędzy służebnością gruntową przejazdu, a służebnością drogi koniecznej? Jak ustanawia się powyższe służebności? Kto ponosi koszty związane ze służebnością? Służebność (...)

FORUM PRAWNE

Parkowanie

Parkowanie Dzień dobry, dzisiaj spotkała mnie następująca sytuacja. W miejscu, w którym zaparkowałem krzyżują się trzy drogi (rysunek - https://zapodaj.net/ea1d76afdb282.png.html). Dwie z nich (...)

dojazd do działki z drogi publicznej

dojazd do działki z drogi publicznej Rozpatruję możliwość zakupu konkretnej działki budowlanej. Sytuacja wygląda następująco: Właściciel działki przylegającej bezpośrednio do drogi publicznej (...)

Wypadek w drodze z pracy czy w pracy ?

Wypadek w drodze z pracy czy w pracy ? Czy wypadek, któremu uległ pracownik tuż za ogrodzeniem firmy (na drodze dojazdowej -wewnętrznej, do firmy), która jest jedyną drogą dojścia do przystanku, (...)

kodeks drogowy 2012 - droga wewnętrzna

kodeks drogowy 2012 - droga wewnętrzna Czy na drodze wewnętrznej ale oznakowanej tylko znakami D46 i D47, pieszy może poruszać się całą szerokością pasa jezdni tak jak jest to w przypadku strefy (...)

wewnętrzna instalacja gazowa

wewnętrzna instalacja gazowa Witam ! Proszę o pomoc i podpowiedź - Czy wewnętrzna instalacja gazowa (od gazomierza do poszczególnych odbiorników gazu ) stanowi własność wraz z lokalem ? Czy jest (...)

droga dojazdowa

droga dojazdowa Witam jestem, jak mi się wydaje, w dosyć trudnej sytuacji A mianowicie rodzice odpisali mi działkę rolna wraz z zabudowaniami w 1999 r. Działkę tą otrzymali w spadku po rodzicach (...)

Droga wewnętrzna

Droga wewnętrzna witam, czy prawo o ruchu drogowym wchodzi w grę w sytuacji, gdy kierowca wjeżdża na drogę wewnętrzną, będącą w zarządzie miasta, oznaczona znakiem 'zakaz wjazdu'? jaką kierujący (...)

droga wewnętrzna

droga wewnętrzna mam pytanie, czy można na drodze wewnętrznej ukarać kierowcę grzywną w postaci mandatu karnego, gdyż nie zastosowal się do znaku \"zakaz zatrzymywania się\", droga ta nie jest (...)

Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie i modernizację drogi wewnętrznej będącej we władaniu gminy?

Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie i modernizację drogi wewnętrznej będącej we władaniu gminy? Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie i modernizację drogi wewnętrznej będącej we władaniu gminy? (...)

podatek od zmiany nieruchomościami

podatek od zmiany nieruchomościami Witam moje pytania dotyczą prawa podatkowego od nieruchomości Jestem w posiadaniu wąskiej działki 10mx300m. Otrzymałem ją ponad 5 lat temu w formie darowizny od (...)

Zatrzymane prawo jazdy

Zatrzymane prawo jazdy Zatrzymali mi prawo jazdy miałem 13mg/dm3 po 15 min 11mg/dm3 czyli pół godz za wczesnie wyjechałem. Jakie będą konsekfencje i czy da się je jakos zminimalizować? (sabkomp) (...)

Pytanie do osób, które wybudowały lub brały udział w budowie PARKINGU STRZEŻONEGO

Pytanie do osób, które wybudowały lub brały udział w budowie PARKINGU STRZEŻONEGO Witam Mam dosyć ważne dla mnie pytanie do osób prowadzących już parking strzeżony. Prawo Budowlane w Art (...)

płatne miejsca postojowe

płatne miejsca postojowe Witam wszystkich Mieszkam na osiedlu zamkniętym. Pod blokiem znajdują się miejsca postojowe. Do tej pory miejsca te były dla wszystkich mieszkańców bezpłatne. Przy kupnie (...)

płatne miejsca postojowe a czynności zwykłego zarządu

płatne miejsca postojowe a czynności zwykłego zarządu Witam wszystkich Mieszkam na osiedlu zamkniętym. Pod blokiem znajdują się miejsca postojowe. Do tej pory miejsca te były dla wszystkich mieszkańców (...)

Dzień Dobry Pracuje jako serwisant moja firma znajduje sie w Warszawie, Ja jestem zatrudniony w Bydgoszczy.

Dzień Dobry Pracuje jako serwisant moja firma znajduje sie w Warszawie, Ja jestem zatrudniony w Bydgoszczy. Dzień Dobry Pracuje jako serwisant moja firma znajduje sie w Warszawie, Ja jestem zatrudniony (...)

droga konieczna

droga konieczna Potrzebuje pomocy przy pisaniu wniosku do sądu o drogę konieczną lub zasiedzenie i nie wiem czy najpierw pisać o zasiedzenie czy o drogę konieczną? A może oba połączyć w jednym (...)

nie chcę drogi koniecznej po swojej działce

nie chcę drogi koniecznej po swojej działce Witam, mam problem z moim sąsiadem który rości o ustanowienie służebności drogi koniecznej po mojej działce. Zgodnie z przepisem art. 145 § 1 ustawy (...)

współwłasnośc a droga konieczna

współwłasnośc a droga konieczna Ja tez mam podobny problem jest pole ktora ma 2 współwłascieli(udziały 50%).Teraz współwłaściciel A ma dobry dojazd do pola a współwłaściciel B nie ma dojazdu.Wspólwłaściciel (...)

droga konieczna a istniejący dojazd

droga konieczna a istniejący dojazd Mam pytanie czy sąd oddali wniosek o ustanowienie drogi koniecznej przez prywatną posesję w sytuacji gdy na posesji jest inna droga dojazdowa? Na istnieje takiej (...)

Wyłudzenie. Droga konieczna

Wyłudzenie. Droga konieczna W ubiegłym roku 14 maja zapadł prawomocny wyrok w sprawie wyznaczenia drogi koniecznej na moją działkę przez działkę sąsiada. Zgodnie z wyrokiem za korzystanie (...)

Porady prawne