Partycypacja w kosztach budowy drogi

Pytanie:

Droga dojazdowa na moją działkę prowadzi przez posesję sąsiada (służebność przejazdu zapisana w akcie notarialnym). Zgodnie z projektem budowlanym droga ma być wyłożona kostką brukową. W jakim stopniu powinnam partycypować w kosztach budowy nawierzchni? Nadmieniam, że jest to jedyna droga dojazdowa do posesji sąsiada.

Masz inne pytanie do prawnika?

15.3.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Partycypacja w kosztach budowy drogi

Zgodnie z art. 289 kodeksu cywilnego w braku odmiennej umowy obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej, czyli właściciela działki na rzecz której ustanowiono służebność. Jeżeli natomiast obowiązek utrzymywania takich urządzeń został włożony na właściciela nieruchomości obciążonej (czyli na sąsiada), właściciel odpowiedzialny jest także osobiście za wykonywanie tego obowiązku. Odpowiedzialność osobista współwłaścicieli jest solidarna.

Porady prawne

Obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej dotyczy tylko tych urządzeń, które istniały już w czasie ustanowienia służebności. Obowiązek ten zatem nie obejmuje kosztów ich wykonania. 

W rzeczywistości nie ma więc przepisów, które regulowałyby tą kwestię. Jednakże istota służebności przejazdu nakazuje uznać, że koszty budowy urządzenia (drogi) powinny obciążać właściciela nieruchomości, na której rzecz ustanowiono służebność. W szczególnym przypadku, gdy budowa drogi ma objąć także odcinek, z którego korzysta właściciel nieruchomości obciążonej, można uznać, że co do tej części drogi właściciele powinni podzielić się kosztami. W zasadzie powinno to być jednak uregulowane w umowie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne