Pobyt z dzieckiem - kodeks rodzinny i opiekuńczy

Pytanie:

"Jak należy definiować pobyt z dzieckiem na tle przepisów kodeksu rodzinnego?"

Odpowiedź prawnika: Pobyt z dzieckiem - kodeks rodzinny i opiekuńczy

Przez pobyt z dzieckiem należy rozumieć w szczególności widywanie się z nim, które jest najważniejszym przejawem kontaktów. W zakres widywania wchodzą w szczególności odwiedziny dziecka w miejscu jego stałego pobytu u drugiego z rodziców, jak również zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu. Jednakże przy ustalaniu sposobu kontaktu rodzica z dzieckiem należy wziąć pod uwagę wiek dziecka i związaną z nim możliwość zabrania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika