Podatek dochodowy od stowarzyszeń

Pytanie:

Stowarzyszenie wystawiło fakturę VAT dla członka za usługi marketingowe, które nie były ujęte w statucie jako działalność statutowa. Natomiast dochód z wykonania tej usługi zostanie przeznaczony na cele statutowe. Czy w związku z tym podlega to opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych skalą 19%?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.6.2005

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podatek dochodowy od stowarzyszeń

Dochód z wykonania usługi marketingowej będzie podlegał zwolnieniu od podatku dochodowego w części przeznaczonej na cele statutowe, jeśli te cele odpowiadają celom określonym w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Aby dochód mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku, muszą być spełnione łącznie dwa warunki: 

  1. celem statutowym podatnika musi być przynajmniej jedna z następujących działalności: naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego,
  2. dochód musi zostać przeznaczony na jeden z ww. celów statutowych, przy czym podlega zwolnieniu w części przeznaczonej na te cele.

Ustawodawca nie wprowadził poza ww. innych warunków, które należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia. Oczywiście należy pamiętać o przepisach, które skorzystanie z tego zwolnienia wyłączają (np. podatnik uzyskał dochód ze sprzedaży wyrobów przemysłu spirytusowego) - określonych w art. 17 ust. 1a-1f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Niespełnienie ww. warunków powoduje niemożność skorzystania ze zwolnienia (np. podatnik przeznaczy dochód na cel statutowy, ale jest to cel, który nie został wymieniony w katalogu, w którym mowa w pkt 1).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Klauzule z ordynacji podatkowej

8.11.2016 przez: tomek.bak

Firma w Niemczech, a sprzedaż w Polsce

29.3.2015 przez: fiksiorek