Podatkowe szkolenia korespondencyjne

Pytanie:

"Prowadzę od 10 lat działalności gospodarczej (PKPiR + vat) - usługi rachunkowe (nie jestem doradcą podatkowym, ale posiadam świadectwo kwalifikacyjne). Chciałbym zacząć świadczyć korespondencyjnie szkolenia w zakresie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz ryczałtu (zmienię swój wpis do ewidencji i dopisze szkolenia). Kursanci otrzymywaliby po zakończeniu kursu - świadectwo ukończenia kursu. Czy do przeprowadzania takich szkoleń - muszę mieć obowiązkowo specjalne uprawnienia pedagogiczne?"

Odpowiedź prawnika: Podatkowe szkolenia korespondencyjne

Korespondencyjne szkolenie w zakresie księgowości jest w rzeczywistości świadczeniem usługi. Co za tym idzie, zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy o świadczenie usług (odpowiednio przepisy dotyczące umowy zlecenia zgodnie z art. 750 k.c.). Dlatego też należy uznać, iż nie jest konieczne posiadanie uprawnień pedagogicznych, by móc takie szkolenia prowadzić.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika