Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Pytanie:

Zapisałam dziecko do przedszkola z powodów osobistych nie mogę dziecka przyprowadzać do przedszkola na godzinę 8 rano tylko na 9 i do godziny 12 a nie do 13. Nauczycielka powiedziała mi ze nie może z dzieckiem zrealizować podstawy programowej. Z czego wynika, że podstawa programowa w przedszkolu wynosi 5 godzin dziennie?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.11.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Podstawę programową regulują dwa akty prawne: ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Rozporządzenie w załączniku Nr 1 określa podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Postanowienia w/w załącznika wskazują m. in na obszary edukacyjne w jakich realizowane są zadania oświatowe.

Ustawa o systemie oświaty w przepisie art. 14 ust 2 wskazuje, iż przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego, program nauczania oraz podręcznik spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego (art. 22a ust 1 ustawy). Może także sam opracować program wychowania przedszkolnego. Wybrany program wychowania przedszkolnego, program nauczania oraz podręcznik, a także program, o którym mowa w ust. 2, nauczyciel przedstawia radzie pedagogicznej, która podejmuje odpowiednie uchwały w tym zakresie. Lista programów dostępna jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Porady prawne

Zgodnie z powyższym, rzeczywiście możliwym jest, iż przebywanie dziecka w przedszkolu przez 3 godziny zamiast 5 uniemożliwi faktyczną realizację pełnego zakresu programu wybranego czy też opracowanego przez nauczyciela.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne