Podstawy użycia broni palnej

Pytanie:

Jestem żołnierzem zawodowym i moje pytanie dotyczy służby pełnionej na terenie jednostki wojskowej z bronią. Ustawa ściśle precyzuje kto jest uznawany za organ porządkowy, ja pełnię służbę na biurze przepustek i nie jestem organem porządkowym a mimo to od 1 lipca pełnimy tam służbę z bronią palną ( krótką) jak ta sytuacja ma się do prawa użycia broni ( które mówi o organach porządkowych ) np. w obronie koniecznej lub bezpośredniego zagrożenia? Jakie są podstawy prawne użycia broni palnej przez żołnierza nie będącego organem porządkowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.7.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podstawy użycia broni palnej

Zgodnie z ustawą o broni i amunicji broń palną i amunicję do tej broni można posiadać na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwy organ wojskowy. Jeżeli właściwy organ wojskowy wydała Panu/i takie pozwolenie, to jest Pan/i uprawniony do jej posiadania (decyzja taka zostanie wydana gdy m.in. na podstawie odrębnych przepisów może Panu/i zostać przydzielona broń służbowa). Ustawa określa, kto może użyć i w jakich okolicznościach środków przymusu bezpośredniego- zgodnie z opisanym stanem faktycznym Pan/i do tych osób nie należy. Nie może Pan/i zatem zgodnie z prawem stosować środków przymusu bezpośredniego. Inną kwestią jest kwestia obrony koniecznej. Zgodnie z kodeksem karnym nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. Oznacza to, że jeżeli nastąpi bezpośredni, bezprawny zamach np. na Pana/i życie i odeprze Pan/i atak za pomocą posiadanej broni (bez względu na to czy ma Pan/i pozwolenie na posiadanie czy użycie broni) to nie popełni Pan/i przestępstwa np. raniąc czy zabijając napastnika.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zmiany w ustawie o bronii i amunicji

Zmiany w ustawie o bronii i amunicji

Ustawa z dnia 8 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu została przyjęta przez Sejm i przesłana do Senatu. Najważniejsze zmiany, które mają być wprowadzone do ustawy o broni i amunicji (Dz. U. 1999 Nr 53, poz. 549) przedstawiają się w aktualnym stanie ustawy w następujący sposób:Wprowadzono nowe definicje i zmieniono definicję broni (...)

Środki przymusu bezpośredniego. Paralizatory w szerszym użyciu?

Środki przymusu bezpośredniego. Paralizatory w szerszym użyciu?

Rada Ministrów zajmie się dzisiaj przygotowanym we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych projektem Ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Projekt zakłada ujednolicenie m.in. zasad, sposobu użycia, oraz rodzajów środków przymusu bezpośredniego, oraz przypadków, kiedy mogą być one użyte. Ustawa ujednolica obecne przepisy w taki sposób, aby służby, które (...)

Kto ma prawo Cię przeszukać lub wylegitymować?

Kto ma prawo Cię przeszukać lub wylegitymować?

  Jak są chronione nasze dane osobowe? Konstytucja każdemu daje uprawnienie do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z prawem. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje, które pozwalają zidentyfikować lub przynajmniej dają możliwość identyfikacji osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania (...)

Będą zmiany w zasadach używania broni palnej

Będą zmiany w zasadach używania broni palnej

Rada Ministrów zajmie się jutro przygotowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych projektem założeń projektu ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Przygotowane propozycje zawierają rozwiązania, które mają na celu m.in. ujednolicenie przepisów w taki sposób, aby służby, które wykonują podobne zadania miały możliwość użycia podobnych środków przymusu bezpośredniego. W (...)

Komu pistolet,a komu pałkę? Nowe przepisy w sprawie użycia broni

Komu pistolet,a komu pałkę? Nowe przepisy w sprawie użycia broni

Sejm uchwalił ustawę o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Ustala ona m.in., jakie konkretnie środki, takie jak np. pałki i kajdanki, przysługują każdej z ponad 20 formacji i podmiotów oraz kiedy i na jakich zasadach mogą być użyte. Za ustawą zagłosowało 304 posłów. Przeciw było 135, a trzech się wstrzymało od głosu. W piątkowym głosowaniu sejmowa większość odrzuciła (...)

Powstanie System Rejestracji Broni

Powstanie System Rejestracji Broni

Zgodnie z unijną dyrektywą...  MSWiA przekazało do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy zastępującej ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Konieczność wprowadzenia nowych przepisów wynika (...)

Reaktywacja zabójstwa kwalifikowanego

Reaktywacja zabójstwa kwalifikowanego

Nowela przywracająca kwalifikowany typ zabójstwa nie pozwoli na łagodzenie kar więzienia za najcięższe morderstwa oraz brutalne gwałty, które zakończyły się śmiercią ofiary. Senacki projekt nowelizacji kodeksu karnego został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Dokument przywróci do życia art. 148 § 2 wspomnianego kodeksu, który (...)

Rząd nie chce broni dla nietrzeźwych przestępców

Rząd nie chce broni dla nietrzeźwych przestępców

Alkoholik, osoba skazana za udział w zorganizowanej grupie przestępczej czy za handel ludźmi – to niektóre z osób, które mogłyby legalnie posiadać broń po uchwaleniu pomysłów „Przyjaznego Państwa”. Takiego zdania jest Rada Ministrów, która skrytykowała komisyjny projekt ustawy o broni i amunicji. - Proponowane w nim rozwiązania ani (...)

Zareagujesz na bójkę? Będziesz pod ochroną

Zareagujesz na bójkę? Będziesz pod ochroną

Nawet dwa lata za kratkami może spędzić chuligan, który uderzy osobę stająca w obronie innych. Ktoś zaczepia kobietę w tramwaju czy wszczyna bijatykę na ulicy? Jeśli postanowisz pomóc ofierze, to w sensie prawnym będziesz chroniony jak policjant w czasie interwencji. Podobnie będzie również wtedy, gdy zareagujesz na niszczenie mienia, np. zaparkowanych przy ulicy samochodów (...)

Jak bronić się przed znęcaniem się?

Jak bronić się przed znęcaniem się?

Znęcanie się stanowi przestępstwo. Każdy ma prawo do życia w wolności od strachu, poniżenia, wymuszeń. Nie należy ignorować stodowania przemocy psychicznej, aby takie milczenie nie zostało odebrane jako przyzwolenie oraz aby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli. ##baner## Znęcanie się jako przestępstwo Art. 207 Kodeksu karnego brzmi:  "§ 1. Kto (...)

Obowiązki Policji a obrona konieczna

Obowiązki Policji a obrona konieczna

Gdyby policja zawsze reagowała szybko, mniej byłoby przekroczeń obrony koniecznej Wiele się mówi o prawach poszkodowanego przed sądem czy już w śledztwie, ale to od szybkiej reakcji policji zależy, czy zostanie ochroniony przed przestępstwem. Pokazuje to sprawa linczu we Włodowie: wczoraj zapadł wyrok: oskarżeni o zabójstwo 60-letniego recydywisty, który terroryzował sąsiadów, zostali (...)

Napadnięty w domu bardziej będzie mógł się bronić...

Napadnięty w domu bardziej będzie mógł się bronić...

Rząd za szerszym prawem do obrony koniecznej Rada Ministrów przyjęła, przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, projekt zmiany w Kodeksie karnym, która rozszerza prawo obywateli do skutecznej obrony przed zuchwałymi napastnikami wdzierającymi się do ich domu, mieszkania, posesji. - "Nasz rząd konsekwentnie realizuje politykę wspierania tych wszystkich, którzy są (...)

Zmiany w procedurze karnej

Zmiany w procedurze karnej

Szybsza ocena obrony koniecznej, zniesienie kary więzienia za pomówienie, a także reforma sądów 24-godzinnych - oto najważniejsze zmiany przygotowane przez resort sprawiedliwości(...)Najważniejsze to: bardziej liberalne traktowanie ofiar, które przekroczyły granice obrony koniecznej, rezygnacja z kary więzienia za zniesławienie i oszczędności w ekspresowym postępowaniu (...)

Będą strzelać nie tylko w samoobronie

Będą strzelać nie tylko w samoobronie

Polscy żołnierze użyją broni palnej w innym celu niż samoobrona, np. by przeciwdziałać zamachom terrorystycznym. Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa. Nowe przepisy mają zapewnić poczucie bezpieczeństwa prawnego żołnierzy pełniących służbę w polskich kontyngentach wojskowych (...)

Zasady pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium określa zasady pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady ich przemieszczania się przez to terytorium. Chodzi przy tym o: żołnierzy wojsk obcych (tzn. żołnierzy należących do lądowych, morskich (...)

Przymus bezpośredni na nowych zasadach

Przymus bezpośredni na nowych zasadach

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało projekt założeń do nowelizacji ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Przygotowane propozycje zawierają rozwiązania, które mają na celu m.in. ujednolicenie przepisów w taki sposób, aby służby, które wykonują podobne zadania miały możliwość użycia podobnych środków przymusu bezpośredniego. Resort tłumaczy, (...)

Czym zajmuje się samorząd terytorialny?

Czym zajmuje się samorząd terytorialny?

Jakie są funkcje administracji publicznej? Wśród funkcji, które administracja publiczna musi spełniać działając na rzecz interesu publicznego, można wyróżnić: klasyczną administrację porządkowo-reglamentacyjną - która ma na celu ochronę porządku publicznego i bezpieczeństwa zbiorowego, a polega na wydawaniu aktów stosowania prawa z zachowaniem (...)

Kiedy można cofnąć pozwolenie na broń?

Kiedy można cofnąć pozwolenie na broń?

Komendant Główny Policji po rozpatrzeniu odwołania A. M. od decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji w K., mocą której cofnięto skarżącemu pozwolenie na broń myśliwską, utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Komendant Wojewódzki Policji w K. ustalił, że Sąd Rejonowy w Z. uznał skarżącego winnym popełnienia przestępstw z art. 178a § 1 oraz 224 (...)

Rezolucja w sprawie konfliktu w Strefie Gazy

Rezolucja w sprawie konfliktu w Strefie Gazy

Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wezwał do natychmiastowego i trwałego zawieszenia broni, powstrzymania ataków rakietowych przez Hamas na Izrael oraz zakończenie izraelskich działań wojskowych w Strefie Gazy i rozmieszczenie sił wielonarodowych w regionie. Parlament domaga się umożliwienia swobodnego dostępu do wsparcia humanitarnego i pomocy w Strefie Gazy oraz umożliwienia (...)

Prawo karne działa wstecz?

Prawo karne działa wstecz?

Przy zmianach prawa wobec sprawcy stosuje się przepisy, które są dla niego korzystniejsze - podkreślają eksperci. Tymczasem najnowsza nowelizacja prawa karnego odstępuje od tej zasady. W czerwcu Sejm znacząco zmienił kodeksy karne. Posłowie wbrew opinii nadzwyczajnej komisji i wielu ekspertów m.in. wydłużyli z 5 do 10 lat terminy przedawnień niektórych przestępstw. Propozycja, której (...)

Decyzje unijne a prawo karne

Decyzje unijne a prawo karne

Kilka unijnych decyzji mimo upływu terminu jeszcze nie weszło do naszego prawa karnego. Nie grożą nam za to jednak poważne konsekwencje Tam gdzie decyzji nie wdrożono, sądy mogą jedynie interpretować polskie prawo w świetle decyzji ramowych. (...)Skąd wzięły się opóźnienia? Andrzej Duda, były wiceminister odpowiadający w Ministerstwie Sprawiedliwości za te sprawy, tłumaczy nam, (...)

Zaostrzone prawo karne

Zaostrzone prawo karne

Sejm rozpatrzy obywatelski projekt nowego kodeksu karnego razem z projektem zgłoszonym przez rząd. (...) Tymczasem w Sejmie od marca czeka obywatelski projekt nowego kodeksu karnego. (...) Rozwiązania w obu projektach są bowiem bardzo do siebie podobne - by nie powiedzieć, że wręcz się pokrywają. (...) Czego chcą zgodnie autorzy projektów? Surowszych zasad odpowiedzialności nieletnich (byliby (...)

Nowocześniejsze prawo karne

Nowocześniejsze prawo karne

NowelizacjaUstawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2008 r.Czego dotyczą zmiany w prawie karnym?Nowelizacja dotyczy implementacji do polskiego porządku prawnego norm prawa UE, zgodnie z zobowiązaniem do wdrożenia Decyzji Rady UE w sprawie: zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej, (...)

Przełomowe zmiany w służbie komorników?

Przełomowe zmiany w służbie komorników?

Rządowe dwa projekty ustaw, przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, całościowo reformują działalność komorników. Przełomowe regulacje zawarte zostały w propozycji zupełnie nowej, liczącej wraz z uzasadnieniem prawie 200 stron, kompleksowej ustawy o komornikach sądowych, a także odrębnej ustawy o kosztach komorniczych. Zmiany zapobiegają nadużyciom i służą zwiększeniu (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Pozwolenie na broń palną

Pozwolenie na broń palną

Późnym wieczorem po suto zakrapianym grillu chciałem wjechać do garażu, który znajduje się pod moim domem, około 15m od miejsca, w którym był zaparkowany samochód (droga publiczna). Niestety (...)

Zasady przechowywania i użycia broni palnej

Zasady przechowywania i użycia broni palnej

Witam serdecznie! Dostałem jakiś czas temu w prezencie od mego stryjecznego brata replikę czarnoprochowego rewolweru \"Colt pocket 1849\". Od tej chwili często noszę go w kaburze przy sobie. Wiem, (...)

Inspekcja Transportu Drogowego

Inspekcja Transportu Drogowego

Czym się zajmuje instytucja o nazwie państwowy Inspektorat Ochrony Kierowców lub Państwowa Inspekcja Ochrony Kierowców? Jakie ma uprawnienia i jakie może żądać od firmy prywatnej? Polski system (...)

Broń palna w rozumieniu ustawy o broni i amunicji

Broń palna w rozumieniu ustawy o broni i amunicji

Jaką broń można uznać za broń palną w rozumieniu ustawy o broni i amunicji? Pojęcie broni palnej należy interpretować w świetle przepisów ustawy o broni i amunicji. Bronią palną (...)

Potrzeba posiadania broni

Potrzeba posiadania broni

Czy jako właściciel domu jednorodzinnego mogę posiadać broń ostrą? Zapewne chodzi tu o broń palną z ostrą amunicją. Posiadanie takiej broni jest legalne, jeżeli posiadacz uzyska specjalne pozwolenie (...)

Utrudnianie korzystania z własności

Utrudnianie korzystania z własności

Na ulicy wjazdowej do naszej firmy stanowiącej nasz teren prywatny w pobliżu bramy wjazdowej często parkują samochody utrudniając dojazd naszym pracownikom i klientom. Są to samochody osób (...)

Moc wyroku karnego w postępowaniu cywilnym

Moc wyroku karnego w postępowaniu cywilnym

Jaką moc ma wyrok karny w postępowaniu cywilnym? Na mocy art. 11 Kodeksu postępowania cywilnego ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa (...)

Eksmisja lokatora

Eksmisja lokatora

Lokatorka najęła lokal mieszkalny i podpisaliśmy umowę. Umowa skończyła się w zeszłym roku i nie podpisaliśmy nowej, lokatorka płaciła czynsz.Po pewnym czasie przestała płacić czynsz i opłaty (...)

Puszczenie psów po lesie luzem

Puszczenie psów po lesie luzem

Często spaceruję z psami po lesie. Nie jest to rezerwat, ani park narodowy, po prostu kawałek leśnego terenu, pomiędzy ogródkami działkowymi, a osiedlem domów jednorodzinnych (w granicach administracyjnych (...)

Cześć człowieka a prawo karne

Cześć człowieka a prawo karne

W jaki sposób prawo karne definiuje cześć człowieka? Cześć jako kategoria normatywna oznacza przysługujące każdemu podmiotowi domniemanie o jego uczciwości, właściwym postępowaniu i posiadaniu (...)

Przedawnienie postawienia zarzutu karnego

Przedawnienie postawienia zarzutu karnego

Kilka lat temu zgłosiłem do prokuratury przestępstwo przeciwko osobie polegające na niewypłaceniu należnych mi pieniędzy wynikających z umowy pomiedzy mną a spółką cywilną tego dłużnika (...)

Fałszywe oskarżenia

Fałszywe oskarżenia

Mam dłużnika, który złośliwie wysyła przeciwko mnie kłamliwe zawiadomienia do urzędów. Miałem już przez niego kontrolę z Urzędu Skarbowego, byłem wzywany na Policję, jutro znowu, gdyż wysłał (...)

Reprezentacja w sądzie oskarżonego

Reprezentacja w sądzie oskarżonego

Kto oprócz prawnika może być reprezentantem, bądź przedstawicielem osoby oskarżonej? Prawo karne procesowe przewiduje wyłącznie obronę adwokacką, tzn. że obrońcą może być jedynie osoba uprawniona (...)

ściąganie plików audio mp3

ściąganie plików audio mp3

Chciałbym ściągnąć z Internetu kilka albumów muzycznych formacie mp3 z portalu chomikuj.pl w celu ich odsłuchania i zdecydowania, czy chciałbym je zakupić w oryginale. Czy jeżeli nie udostępniam (...)

FORUM PRAWNE

Ochrona sklepowa

Ochrona sklepowa Pare dni mialam przykry incydent z ochroniarzami sklepowymi. Jakie uprawnienie maja ochroniarze zatrudnieni w sklepie? Czy moga uzyc sily ? (Cala) Ochroniarze mają chronić dany obiekt (...)

zmiany w zasadach używania broni palnej

zmiany w zasadach używania broni palnej Właśnie się doczytalem iż MSW zapowiedziało zmiany w zasadach używania broni palnej, chodzi dokładnie o ujednolicenie przepisów w taki sposób, aby służby, (...)

pobicie z \"utwardzeniem dłoni\"...

pobicie z \"utwardzeniem dłoni\"... Wczoraj w pubie koło domu wdałem się w bójkę przy piwie mozna by powiedzieć. Kilka łysych małolatów(takokoło 20-22 lata) zaczepiało kumpla przy barze, zepchneli (...)

Nowelizacja ustawy o środkach przymusu bezpośredniego.

Nowelizacja ustawy o środkach przymusu bezpośredniego. Projekt założeń do nowelizacji ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej przygotowywany przez MSW. Głowne zmiany są takie (...)

Legalna broń palna bez pozwolenia.

Legalna broń palna bez pozwolenia. Witam, Kolega z pracy ostatnio poinformował mnie że posiada broń palna, legalną, bez pozwolenia i badań lekarskich. Byłem deczko w szoku, ale się wybrałem do (...)

broń palna bez pozwolenia 2012

broń palna bez pozwolenia 2012 witam, na przykładzie ostatniej histroii z krakowa o której słyszałam. czy jest faktycznie możliwe aby można było posiadać broń palna bez pozwolenia? jaka to może (...)

Pozwolenie i posiadanie Kuszy zgodnie z prawem.

Pozwolenie i posiadanie Kuszy zgodnie z prawem. Witam mam pytanie. Może ktoś z osób na forum wie coś więcej na ten temat. Jak wygląda sprawa legalnego posiadania kuszy w PL? Można? Jaką? Rekonstrukcyjna, (...)

obrona konieczna, broń palna.

obrona konieczna, broń palna. Jak to jest z obrona konieczna w wypadku napadu lub probie napasci, czy mozna w takiej sytuacji wyciagnac bron palna-legalną; w celu grożby napastnikowi. Czy to moze być (...)

Ustawa o broni 2012, rekonstrukcja historyczna i armta na podwórku.

Ustawa o broni 2012, rekonstrukcja historyczna i armta na podwórku. Witam, teść prowadzi zajazd. Można tam też robić imprezy okolicznościowe i wesela. Teść zajazd ma w stylu staropolskim ale jak (...)

obrona konieczna

obrona konieczna Witam, mam 17 lat. Wczoraj wracając nocą z imprezy napadło na mnie czterech 13-latków. Wiem, że to się wydaje dziwne ale wybrałem nieciekawą dzielnicę;/ Posiadali tępe narzędzia... (...)

Groźny pies - samoobrona czy stan wyższej konieczności?

Groźny pies - samoobrona czy stan wyższej konieczności? 2 miesiące temu miałem bardzo niesympatyczną sytuację gdy udałem się do mojego sąsiada w pewnej sprawie a on w tym samym czasie wypuścił (...)

przekroczenie obrony koniecznej

przekroczenie obrony koniecznej Jeśli do naszego mieszkania na siłę wchodzi człowiek którego zamiarów nie znamy a który jest agresywny lub może być za takiego uważany to czy mamy prawo w obronie (...)

obrona konieczna

obrona konieczna witam. mam pytanie w zwiazku z facetem ktory jest skazany juz prawomocnym wyrokiem za grozby karalne na mojej osobie.przejezdza kolo mojego domu i ostatnio bylem w odwiedzinach u przyjaciol (...)

Obrona konieczna

Obrona konieczna Witam, prosiłbym o podstawy prawne dotyczące obrony koniecznej...

Użycie bronii strzał ostrzegawczy.

Użycie bronii strzał ostrzegawczy. Hej, pilna sprawa, użyciem broni jest oddanie strzału ostrzegawczego przez pracownika ochrony, stróża czy też wartownika cywilnego? Nie to nie to samo. Użycie (...)

Będzie można strzelać do kobiet w ciąży - takie zmiany zaserwował rząd!!

Będzie można strzelać do kobiet w ciąży - takie zmiany zaserwował rząd!! Czy wiecie że projekt zmian nowelizacji prawa do przymusu bezpośredniego i broni palnej umożliwiają strzelanie do kobiet (...)

Broń bez pozwolenia a trening w miejscu "publicznym"

Broń bez pozwolenia a trening w miejscu "publicznym" Kupiłem rewolwer hukowo kinetyczny Major Eagle na pestki hukowe kal 6 mm i kule gumowe kal 9mm. Wedle mojej wiedzy w świetle przepisów posiadanie (...)

Posiadanie Pałki Teleskopowej

Posiadanie Pałki Teleskopowej Wiem, że pałkę teleskopową można kupić np. na Allegro bez zezwolenia. Chciałbym się dowiedzieć czy posiadanie takiej pałki do celów samoobronnych jest legalne? (...)

Ustalenie kontaktów z córkami

Ustalenie kontaktów z córkami Jestem z żoną po rozwodzie bez orzekania o winie. Mamy dwie córki 3 i 6 lat, które mieszkają z mama we Wrocławiu. Sad w sprawie rozwodowej nie ustalił miejsca i czasu (...)

Bardzo dobry adwokat Warszawa (ale nie tylko) - prawo karne

Bardzo dobry adwokat Warszawa (ale nie tylko) - prawo karne Witam, Szukam bardzo dobrego adwokata specjalizującego się w prawie karnym, na terenie Warszawy - aczkolwiek może być z innego miasta o (...)

Porady prawne