Podział majątku małżonków

Pytanie:

"Jak kształtują się udziały małżonków po podziale majątku?"

Odpowiedź prawnika: Podział majątku małżonków

Jeśli chodzi o podział majątku, to oboje małżonkowie, co do zasady, mają równe udziały w majątku wspólnym. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. W takiej sytuacji uwzględnia się nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika