Pojęcie tygodnia w kodeksie pracy

Pytanie:

W kodeksie pracy, w dziale dotyczącym czasu pracy, często pojawia się pojęcie dotyczące "tygodnia" (np. Art. 129 par. 1 ...40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy .....). Czy "tydzień" w zapisach kodeksu to "siedem kolejnych dni od poniedziałku do niedzieli", czy "siedem następujących po sobie dni"? Jaki przepis reguluje te określenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.2.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pojęcie tygodnia w kodeksie pracy

Zgodnie z art. 128 § 3 pkt 2 kodeksu pracy, do celów rozliczania czasu pracy pracownika przez tydzień należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy przyjmowany jest przez pracodawcę. Nie musi się on zaczynać w pierwszym dniu miesiąca.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne