Postępowanie w trybie nakazowym a prawo pracy

Pytanie:

"Chcę złożyć pozew w sądzie pracy o nakazanie byłemu pracodawcy wypłaty odszkodowania za rozwiązanie przeze mnie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracodawcy. Czy taki pozew może być złożony jako "pozew w postępowaniu nakazowym", jakie warunki powinien spełnić taki pozew? "

Odpowiedź prawnika: Postępowanie w trybie nakazowym a prawo pracy

Naruszenie przepisów o rozwiązaniu umowy o pracę uprawnia pracownika do żądania:

  • uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,
  • przywrócenia pracownika od pracy na poprzednich warunkach,
  • wypłaty odszkodowania.

Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę,

Więcej szczegółów na ten temat zawiera artykuł: Co zrobić jeśli niezasadnie rozwiązano z Tobą umowę o pracę?

Można złożyć pozew w postępowaniu nakazowym zarówno w sprawach, które należą do postępowania zwykłego, jak i do każdego rodzaju postępowania odrębnego, w którym dochodzono są roszczenia pieniężne albo świadczenie innych rzeczy zamiennych, a więc zarówno w sprawach gospodarczych, jak i w sprawach z zakresu prawa pracy. Niemniej jednak w doktrynie istnieją poglądy przeciwne odnośnie możności stosowania tego postępowania w sprawach prawa pracy.

O postępowaniu nakazowym można przeczytać w artykule: W jaki sposób możesz uzyskać wyrok przeciwko dłużnikowi? Nakaz zapłaty.

Pozew w postępowaniu nakazowym musi odpowiadać wszelkim warunkom przewidzianym dla pozwu w ogóle a także tym szczególnym warunkom, jakie są przewidziane dla pozwu w niektórych rodzajach spraw. Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł:Pisma procesowe, pozew, i wniosek w postępowaniu cywilnym.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika