Pracownik nie dostarczył zwolnienia lekarskiego

Pytanie:

"Pracownik poszedł do lekarza i otrzymał zwolnienie lekarskie na kilka dni , jednak poczuł się lepiej i stwierdził że nie przedstawi zwolnienia lekarskiego pracodawcy i poszedł do pracy . Czy pracodawca ponosi odpowiedzialność w razie kontroli z ZUS, że nie uwzględnił zwolnienia lekarskiego pracownika, mimo że nic nie wiedział o tym że pracownik miał zwolnienie lekarskie? Czy lekarz wystawiając zwolnienie lekarskie dostarcza je do ZUS i tam podlega ono kontroli? "

Odpowiedź prawnika: Pracownik nie dostarczył zwolnienia lekarskiego

Zgodnie z art. 58 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zaświadczenie lekarskie wystawia się z dwiema kopiami: 

  1. oryginał zaświadczenia lekarskiego wystawiający zaświadczenie przesyła, w ciągu 7 dni od dnia wystawienia zaświadczenia, bezpośrednio do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 
  2. pierwszą kopię zaświadczenia lekarskiego otrzymuje ubezpieczony; 
  3. drugą kopię wystawiający zaświadczenie przechowuje przez okres 3 lat. 

Powyższy przepis wprowadził obowiązek przesyłania oryginału zaświadczenia lekarskiego przez lekarza wystawiającego do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  Przesłanie przez lekarza zaświadczenia spełnia jedynie funkcje informacyjną i fakt, że pracownik nie skorzysta z tego zwolnienia nie będzie pociągał za sobą negatywnych konsekwencji zarówno dla niego jak i pracodawcy (który nie będzie nawet wiedział o istnieniu takiego zaświadczenia). Taka sytuacja jest bardzo często spotykana.

Jak więc wynika z powyższego, dopóki pracownik nie doręczy pracodawcy zaświadczenia o niezdolności do pracy, pracodawca ani pracownik nie będą ponosili negatywnych konsekwencji z tego tytułu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika