Program komputerowy jako utwór zależny

Pytanie:

"Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?"

Odpowiedź prawnika: Program komputerowy jako utwór zależny

Program ten może być traktowany jako odrębny, w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utwór. Z drugiej strony utwór ten może być traktowany jako utwór zależny – opracowanie. Ocena zależy od ustalenia stopnia niezależności obydwu tych utworów i zakresu, w jakim twórca drugiego programu komputerowego przy jego tworzeniu korzystał z pierwszego programu komputerowego. Można więc uznać, że drugi program komputerowy jest rodzajem wersji pierwszego programu komputerowego. Zakres posiłkowania się pierwszym programem komputerowym przy tworzeniu drugiego programu komputerowego mógł być znaczny, stąd też nie można wykluczać ustalenia, że drugi program komputerowy to opracowanie pierwszego programu komputerowego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika