Przedawnienie roszczenia za użytkowanie wieczyste

Pytanie:

"Po ilu latach następuje przedawnienie zobowiązań z tytułu nie zapłaconej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu?"

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie roszczenia za użytkowanie wieczyste

Termin przedawnienia roszczeń wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Ponieważ opłata roczna za użytkowanie wieczyste jest świadczeniem okresowym – termin przedawnienia wyniesie 3 lata. Natomiast roszczenie o zapłatę jednorazowej opłaty przy oddaniu gruntu  w użytkowanie przedawnia się z upływem dziesięciu lat.

Istnieje też roszczenie przeciwko wieczystemu użytkownikowi o naprawienie szkód wynikłych z niewłaściwego korzystania z gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków. Roszczenia te przedawniają się z upływem lat trzech od dnia zwrotu użytkowanego gruntu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika