Przedawnienie zadłużenia na karcie kredytowej

Pytanie:

"Byłem posiadaczem karty kredytowej wydanej przez bank. W 2001 lub 2002 przestałem spłacać z niej zadłużenie. Ile wynosi termin przedawnienia długu powstałego w wyniku zaprzestania spłaty zadłużenia karty kredytowej wydanej przez bank? "

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie zadłużenia na karcie kredytowej

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych, która reguluje wydawanie np. przez banki kart płatniczych nie przewiduje określonego terminu przedawnienia roszczeń związanych z zadłużeniem na karcie. Oznacza to, że zastosowanie znajdą tutaj przepisy ogólne kodeksu cywilnego o przedawnieniu. Zgodnie z art. 118 kc termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. W związku z faktem, że roszczenia banku względem posiadacza karty płatniczej są związane z prowadzona przez bank działalnością gospodarczą, okres przedawnienia tych roszczeń upłynie w ciągu trzech lat od dnia wymagalności świadczenia. Jeśli więc termin wymagalności spłaty zadłużenia upłynął 15 maja 2002 r. to roszczenie o to świadczenie przedawni 15 maja 2005 r., oczywiście o ile w bieg terminu przedawnienia nie został przerwany lub zawieszony.


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika