Przesłanki przyznania renty rodzinnej

Pytanie:

Pacjent zmarł po operacji z powodu ostrej choroby w przebiegu uzależniena alkoholowego, obecnie żona stara się o rentę rodzinną dla szesnastoletniej córki. Pacjent nie miał orzeczonej renty ani emerytury wcześniej, był osobą bezrobotną. W opinii sądowej biegli odmówili przyznania renty, ponieważ brak było dowodów, że pacjent był chory przewlekle w okresie przed śmiercią --\"brak dowodów leczenia choroby wątroby\". Czy faktycznie sprawa jest przegrana, czy warto skonsultować się z prawnikiem i wnieść odwołanie od tej decyzji?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.10.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przesłanki przyznania renty rodzinnej

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń, jednakże zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy. Oznacza to, że Pani córka będzie miała prawo do takiej renty i należy w związku z tym skonsultować się z prawnikiem.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne