Przeszukanie mieszkania przez Policję

Pytanie:

"Ostatnio głośno jest o "nalotach" Policji na prywatne mieszkania w celu sprawdzenia legalności posiadanego oprogramowania na komputerze. Głównie zdarza się to u użytkowników sieci osiedlowych, które podpięte są pod internet. Takie zdarzenie miało miejsce w Rudzie Śl. w sieci XXX. Prawdopodobnie po mieszkaniach użytkowników tych sieci chodzi komisja w składzie: przedstawiciela firmy komputerowej M, policjant oraz prokurator. W przypadku niewpuszczenia do mieszkania, prokurator wypisuje na miejscu nakaz rewizji mieszkania. Czy mam obowiązek wpuścić ich do domu i na jakiej podstawie prokurator może mi wystawić nakaz rewizji mieszkania i konfiskaty sprzętu komputerowego?"

Odpowiedź prawnika: Przeszukanie mieszkania przez Policję

Podstawa prawną działań Policji i prokuratora jest kodeks postępowania karnego. Zgodnie z art. 219 §1 tego kodeksu, w celu wykrycia lub zatrzymania albo przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej, a także w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym, można dokonać przeszukania pomieszczeń i innych miejsc, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że osoba podejrzana lub wymienione rzeczy tam się znajdują. Przeszukanie może nastąpić na podstawie postanowienia prokuratora lub sądu. W wypadkach nie cierpiących zwłoki, jeżeli postanowienie sądu lub prokuratora nie mogło zostać wydane, organ dokonujący przeszukania okazuje nakaz kierownika swojej jednostki lub legitymację służbową, a następnie zwraca się niezwłocznie do sądu lub prokuratora o zatwierdzenie przeszukania. Postanowienie sądu lub prokuratora w przedmiocie zatwierdzenia należy doręczyć osobie, u której dokonano przeszukania, w terminie 7 dni od daty czynności na zgłoszone do protokołu żądanie tej osoby. O prawie zgłoszenia żądania należy ją pouczyć

Osoba, której przedstawiane jest postanowienie o dokonaniu przeszukania, ma obowiązek udostępnienia przeszukanych pomieszczeń.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika