Przyjęcie faktury a zawarcie umowy

Pytanie:

"Czy przyjęcie faktury (podpis otrzymałem) zobowiązuje do jej uregulowania jeśli nie wynika z żadnej umowy pomiędzy stronami?"

Odpowiedź prawnika: Przyjęcie faktury a zawarcie umowy

Faktura jest dokumentem, która do obrotu prawnego została wprowadzona w celach podatkowych. Niejednokrotnie jest ona jedynym dowodem świadczącym o zawarciu umowy. Faktura sama w sobie nie jest jednak dokumentem, który zobowiązywałby strony do świadczenia, nie jest samoistnym źródłem zobowiązania. Faktura może potwierdzać jedynie jakiej treści strony zawarły umowę. Jeżeli wystawiona faktura choćby nawet podpisana nie odpowiada rzeczywistości, nie świadczy o faktycznie zawartej umowie, nie może stanowić obowiązku zapłaty. Obowiązek zapłaty może wynikać wyłącznie z umowy, faktura może być wyłącznie jej potwierdzeniem. Jeżeli ktoś na podstawie takiej faktury dochodzi zapłaty, zobowiązany może skutecznie podnieść, iż żądanie takie jest bezpodstawne, ponieważ nie została zawarta żadna umowa.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika