Przywrócenie terminu w postępowaniu podatkowym

Pytanie:

"Co należy uznać za dzień ustania przyczyny uchybienia terminowi w przypadku wniosku o przywrócenie terminu ze względu na chorobę w postępowaniu podatkowym? Czy jest to ostatni dzień zwolnienia, czy też pierwszy dzień bycia zdrowym?"

Odpowiedź prawnika: Przywrócenie terminu w postępowaniu podatkowym

Art. 162 Ordynacji podatkowej przewiduje, że w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na wniosek zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni on, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Podanie o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. Jednocześnie z wniesieniem podania należy dopełnić czynności, dla której był określony termin. Termin wniesienia podania o przywrócenie terminu rozpocznie się zatem z momentem, gdy zniknęła przyczyna uchybienia. Jeżeli przyczyną uchybienia terminowi była choroba zainteresowanego podmiotu, chwilą ustania przyczyny uchybienia będzie pierwszy dzień, w którym - mówiąc kolokwialnie - "choroby nie było". Odnosząc to do pytania - chwilą ustania choroby jako przyczyny uchybienia terminowi do dokonania określonej czynności w postępowaniu podatkowym będzie pierwszy dzień następujący po zwolnieniu lekarskim, jeżeli takie w przypadku zainteresowanego było. W ostatnim dniu zwolnienia, teoretycznie, przyczyna uchybienia terminowi (choroba) mogła mieć jeszcze bowiem miejsce.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika