Rękojmia w sprzedaży

Pytanie:

Czy można dostać wzór umowy i rękojmię? Jest mi to bardzo potrzebne, ponieważ chcę kupić używany komputer i muszę mieć przynajmniej miesiąc rękojmi na to.

Masz inne pytanie do prawnika?

11.6.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rękojmia w sprzedaży

Wzór umowy sprzedaży znajdzie Pan na naszej stronie: Umowa sprzedaży rzeczy ruchomej

Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują nabywcy (kupującemu) w przypadku zawarcia umowy kupna-sprzedaży rzeczy, bez względu na rodzaj tej rzeczy i niezależnie od tego, czy została na tę rzecz udzielona gwarancja. Uprawnienie z tytułu rękojmi będzie więc przysługiwało Panu w przypadku zawarcia umowy sprzedaży z mocy samego prawa, nie będzie więc do tego konieczne zawarcie dodatkowej umowy. Oprócz uprawnień z tytułu rękojmi, kupującemu mogą również przysługiwać uprawnienia z tytułu gwarancji. Uprawnienia te będą przysługiwać kupującemu pod warunkiem otrzymania od sprzedawcy dokumentu gwarancji. O zakresie tych uprawnień przesądza przede wszystkim treść gwarancji, podczas gdy zakres uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi jest regulowany ustawą.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne