Ryczałt samochodowy

Pytanie:

"Pracownik ma podpisaną umowę na ryczałt samochodowy z limitem km 500. Zakład pracy ma siedzibę w Warszawie, miejscem pracy Pracownika są Ząbki, natomiast miejscem zamieszkania jest Warszawa. Jak należy w tym przypadku wyliczyć limit, o którym mowa w par. 3 rozporządzenia? Czy ten pracownik powinien od części ryczałtu mieć odprowadzane składki? Czy ma znaczenie dla sprawy limitu miejsce zamieszkania pracownika? "

Odpowiedź prawnika: Ryczałt samochodowy

Zwrot kosztów używania pojazdów do celów służbowych następuje w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne, po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu.

Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:

  • dla samochodu osobowego:    

   a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,4894 zł,   

   b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,7846 zł,

  • dla motocykla - 0,2161 zł,
  • dla motoroweru - 0,1297 zł.

Miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne, ustalił pracodawca na 500 km. Jazdy lokalne to jazdy w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony. Gminą tą jest gmina Ząbki.

Oświadczenie to powinno zawierać dane dotyczące pojazdu (pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny) oraz określać ilość dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nieobecności, a także ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

Kwotę ustalonego ryczałtu, zmniejsza się o jedną dwudziestą drugą za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

Zwrot kosztów używania przez pracownika pojazdu do celów służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy pracownika, określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. W tym zakresie prosimy o zapoznanie sie z poradą pod tytułem:

Sposób rozliczania delegacji służbowych na obszarze kraju

Oba rodzaje ekwiwalentów są zwolnione od naliczania od nich składek na ubezpieczenie społeczne.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika