Skarga na przewlekłość postępowania sądowego

Pytanie:

Chcę wnieść skargę na przewlekłość postępowania sądowego, określając wielkość odszkodowania na 50 000 zł. Przy wniesieniu powyższej skargi trzeba wpłacić na rzecz sądu 100 zł. Czy dodatkowo będę musiał wnieść opłatę sądową od żądanego odszkodowania 50 000 zł?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.10.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Skarga na przewlekłość postępowania sądowego

Z art. 17 ust. 1 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki wynika, że skarga podlega stałej opłacie w wysokości 100 zł.

Nieuiszczenie tej opłaty stanowi przeszkodę do nadania skardze właściwego biegu. W razie wniesienia skargi bez stosownej opłaty przewodniczący (prezes sądu) albo prokurator przełożony powinien wnoszącego taką skargę wezwać do uzupełnienia w terminie zawitym siedmiu dni przez opłacenie skargi opłatą, o której mowa w art. 17 ust. 1. Nieopłacenie skargi w terminie spowoduje jej odrzucenie w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym (por. postanowienie NSA z dnia 5 czerwca 2009 r., I FPP 1/09), w postępowaniu karnym będzie ona uznana za bezskuteczną.

Porady prawne

Opłata od skargi na przewlekłość postępowania ma charakter opłaty stałej. Będzie to zatem jedyna opłata od skargi bez względu na wysokość dochodzonej kwoty. Nie ma więc obowiązku uiszczania obok opłaty 100 zł opłaty stosunkowej od dochodzonej kwoty.

Jednocześnie informujemy, iż w postępowaniu ze skargi na przewlekłość postępowania, uwzględniając skargę, sąd na żądanie skarżącego przyznaje od Skarbu Państwa, a w przypadku skargi na przewlekłość postępowania prowadzonego przez komornika - od komornika, sumę pieniężną w wysokości od 2 000 złotych do 20 000 złotych. Dlatego też zawnioskowanie przez Pana o zasądzenie kwoty 50.000 zł nie będzie mogło zostać uwzględnione przez sąd w całości.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne