Skazanie za składanie fałszywych zeznań

Pytanie:

Jeżeli strona w procesie rodzinnym ma prawomocny wyrok sądu karnego za składanie fałszywych zeznań i zgłosi to podczas rozprawy rodzinnej, to jakie są przepisy dotyczące dalszego toku postępowania z jego zeznaniami przed sądem rodzinnym. Czy sąd ma wobec takiej okoliczności jakieś określone obowiązki, czy ewentualnie sąd może pominąć związane z taką sytuacją przepisy?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Skazanie za składanie fałszywych zeznań

Sąd cywilny jest związany prawomocnym wyrokiem karnym skazującym za fałszywe zeznania, gdyż zgodnie z art. 11 k.p.c. ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym.

W takiej sytuacji sąd nie może oprzeć orzeczenia na podstawie dowodów, które zostały uznane przez sąd karny za fałszywe.

Natomiast, jeżeli dana osoba była skazana prawomocnym wyrokiem w innej sprawie za składanie fałszywych zeznań to zgodnie z przepisami k.p.c nie składa ona przyrzeczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: